Miten sähkökatkot vaikuttavat vesihuoltoon?

Alle kahden tunnin alueelliset sähkökatkot eivät vaikuta Turussa vedenjakeluun merkittävästi. Vesijohtoverkosto on paineellinen, jonka ansiosta vesi saadaan virtaamaan hanasta, ja jätevesi kulkee suurimmaksi osaksi viettoviemärinä painovoiman avulla.

Miten kahden tunnin sähkökatko vaikuttaa vesihuoltoon? 

Puhdas vesi

Kaksi tuntia kestävän sähkökatkon vaikutus hanaveteen on suurimmalle osalle Turun Vesihuollon toiminta-alueen asiakkaille huomaamaton, sillä vesi virtaa hanasta vesijohtoverkostossa olevan paineen avulla. 

 

  • Huom! Hanaveden paine saattaa joillain alueilla heikentyä, sillä korkeammalla olevilla kiinteistöillä veden painetta tehostetaan sähköllä toimivilla, kiinteistön omilla paineenkorotusasemilla.  

 

Jätevesi

Viemärit toimivat pääosin painovoiman avulla, joten jätevesi liikkuu normaalisti ja mahdollisia jätevesipumppaamoiden ylivuotoja hallitaan, kuten muidenkin häiriötilanteiden aikana.  

 

  • Huom! Osalla kiinteistöistä on oma paineviemäri, joka tarkoittaa, että kiinteistöllä syntyvä jätevesi pumpataan pois sähköllä toimivalla pumpulla. Tällaisella kiinteistöllä kannattaa välttää veden valuttamista viemäriin sähkökatkon aikana ja olla yhteydessä omaan huoltoyhtiöön sähköjen palauduttua.

Miten pidempi sähkökatko vaikuttaa vesihuoltoon? 

Veden paine voi heikentyä korkeilla alueilla, mutta vettä riittää kyllä pidempienkin sähkökatkojen ajaksi ja viemärien täyttymistä jätevedellä pystytään kontrolloimaan. 

 

On kuitenkin hyvä muistaa viranomaisen suositus 72 h kotivarasta. Jokaiselle kodin asukkaalle tulee varata ruokaa, lääkkeitä ja juomavettä kolmen päivän tarpeisiin aina. Ihminen tarvitsee päivittäin noin 2 litraa puhdasta juomavettä. Kotona tulisi olla henkilömäärän huomioiden tarpeeksi juomavettä puhtaassa, suljetussa astiassa. Astia säilytetään valolta suojattuna ja viileässä tilassa. 

Miten varaudun sähkökatkoon veden käytön kannalta? 

On hyvä miettiä etukäteen, miten toimia arkiaskareissa, jos vettä kuluttavat kodinkoneet eivät hetkellisesti ole käytettävissä. Taloyhtiöiden kiinteistönhuollosta vastuussa olevan on syytä selvittää, onko kiinteistöllä käytössä talousveden osalta paineenkorotus tai kiinteistökohtainen jäteveden pumppaus. Sähkökatkon jälkeen tulee varmistaa, että paineenkorotus ja jätevesipumppu lähtevät heti normaalisti käyntiin.  

Voiko vettä käyttää normaalisti sähkökatkon aikana vai onko suositus, että käyttöä rajoitetaan?

Kun jollain alueella on sähkökatko, veden kulutus ja jäteveden määrä laskevat luonnollisesti, sillä vettä käyttävät kodinkoneet ovat pois käytöstä ja esim. suihkun vesi ei lämpene. Veden käyttöä ei tarvitse kokonaan keskeyttää 2 h kestävän sähkökatkon aikana, mutta vältä esim. ylimääräistä vessan vetämistä. 

Voiko hanavettä juoda sähkökatkon aikana tai sen jälkeen?

Hanaveden laatu ei heikkene, eli vettä voi juoda normaalisti sähkökatkon aikana. Jos veden paine on laskenut matalaksi sähkökatkon aikana, sähköjen palauduttua paineenkorottamoihin voi veteen muodostua ilmakuplia. Tämä irrottaa yleisistä vesijohdoista tai kiinteistön omista putkista sakkaa, joka värjää veden hetkellisesti harmaaksi tai ruskeaksi. Ilmiö on vaaraton, ja ilmakuplat ja sakat poistuvat vettä juoksuttamalla. 

Kuinka kauan hanavesi säilyy puhtaassa, suljetussa astiassa?

Veden säilymisaika riippuu vesiastian täyttö- ja käyttötavasta. Vesi kannattaa laskea hanasta puhtain käsin puhtaaseen, kannelliseen astiaan tai suljettavaan vesikanisteriin. Astia täytetään niin kylmällä vedellä, kuin hanasta tulee. Vesiastiaa säilytetään niin, ettei vesi pääse kontaminoitumaan tai lämpenemään. Vesikanisterin suutinosaan ei tule koskea. 

 

Kaupasta ostettu avaamaton vesikanisteri säilyy jopa pari vuotta eli merkittävästi pidempään kuin itse kotona täytetty vesikanisteri.  

Miten Turun Vesihuolto on varautunut häiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoihin?

Häiriötilanteisiin varautuminen on osa Turun Vesihuollon normaalia arkea. Valvomme ja kunnostamme vesihuollon verkostoja säännöllisesti ja harjoittelemme erilaisia häiriötilanteita varten sekä yksin että yhdessä eri viranomaisten kanssa. Vesihuolto on yhteiskunnan kannalta kriittistä infrastruktuuria, jonka toiminnot pyritään rajaamaan mm. ennalta suunniteltujen kiertävien sähkökatkojen ulkopuolelle. 

 

Vesikatkoja tulee sekä hallitusti että yllättäen ympäri Turkua vuosittain. Suunnitellut vesikatkot liittyvät aina vesijohtoverkoston kunnossapitoon. Yllättävän putkivuodon tai muun häiriötilanteen sattuessa toimimme välittömästi, jotta vesi saadaan mahdollisimman nopeasti palautettua kuluttajalle. Suunnitelluista vesikatkoista tiedotamme aina kirjeitse etukäteen katkoalueen toimijoille ja asukkaille ja äkillisistä vesikatkoista viestipalvelu X:ssä (ent. Twitter) profiilissa @turunvesihuolto. Lisäksi käytössämme on häiriöistä ilmoittava tekstiviestipalvelu.