Usein kysyttyä

Täältä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen Turun Vesihuollosta.

Veden laatu

Miksi vesi on joskus sameaa?
Sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu seistessään melko nopeasti kirkkaaksi. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Jos sameus painuu pohjaan, on kyseessä jokin muu häiriö.
Miksi vesi näyttää joskus ruosteiselta / keltaiselta / ruskealta?
Syynä on yleensä joko yleisestä tai kiinteistön omasta vesijohtoverkosta peräisin olevien kerrostumien (rauta ja mangaani) irtoaminen. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden johdosta. Tällainen vesi ei yleensä ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on silti syytä välttää kunnes haitta poistuu. Pyykkejä ja vesikalusteita vesi saattaa kuitenkin värjätä. Mikäli vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen vedenjuoksutuksen jälkeen, ota yhteyttä meihin.
Miksi vesi näyttää vihreältä?
Mikäli havaitset hanasta tulevassa vedessä vihreää väriä, voi syynä olla kiinteistön lämmönvaihtimen rikkoutuminen. Kaukolämpöveteen on lisätty vihreää väriainetta merkkiaineeksi. Lämmönvaihtimen korjaaminen tai vaihtaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Jos huomaat vesistössä tai muualla ympäristössä poikkeuksellisen vihreää vettä, ilmoita siitä meille.
Miksi vesi haisee kloorilta?
Haluamme, että juomavesi pysyy raikkaana joka puolella Turun vesijohtoverkostoa. Tämän vuoksi veteen on lisätty pieni määrä klooria sidottuna kloorina eli klooriamiinina. Klooriamiinin pitoisuuteen vaikuttavat esimerkiksi veden lämpötila ja viipymä verkostossa. Jotkut voivat havaita klooriamiinin maun tai hajun juomavedessä. Jos haju tai maku tuntuu häiritsevältä, säilytä juomavettä hetki vesikannussa, jolloin kloori pääsee haihtumaan vedestä.
Kuinka kovaa Turun vesi on ja mikä on sen pH-arvo?
Turun hanavesi on erittäin pehmeää, eli veden kalkkipitoisuus on alhainen. Pesuainepakkauksissa näkyvillä saksalaisilla kovuusyksiköillä ilmaistuna Turun vesijohtoveden kovuus on 2,8 °dH (erittäin pehmeää). Kovuus voidaan ilmaista myös mmol/l, jolloin kovuus on 0,5. Tämä tarkoittaa, että jo pieni määrä pesuainetta riittää. Itse asiassa liika pesuaineen käyttö ei takaa puhtaampaa lopputulosta – päinvastoin – joten tarkista oikea pesuaineen määrä veden kovuuden mukaan pesuainepakkauksesta. Vedenpehmennintä tai pehmennyssuolaa ei myöskään tarvita.

Veden pH on noin 8,6, eli se on hieman emäksistä, mikä ehkäisee putkistomateriaalien syöpymistä. Veden pH nousee tälle tasolle luonnonmukaisesti Virttaanharjun maaperän kalsiitin ansiosta, joten pH:n nostoon ei käytetä ylimääräisiä kemikaaleja.
Voiko lämmintä vettä käyttää ruuanlaitossa?
Lämmintä vettä ei luokitella talousvedeksi eikä sille ole laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Lämmin vesi voi olla laadultaan selvästi heikompaa kuin kylmä vesi, koska siihen voi taloputkista ja lämmönvaihtimista liueta metalleja. Siinä voi olla mikrobeja liian suuria määriä. Mikäli veden lämpötila ei ole riittävän korkea, voi lämpimässä vedessä kasvaa myös haitallisia bakteereja. Sopiva lämpötila on lämpimälle vedelle on 55–60 °C.
Kuinka paljon vedessä on PFAS-yhdisteitä?
THL:n koordinoiman tutkimuksen vedenlaatuanalyysien tulokset osoittavat, että tutkitut perfluoriyhdisteiden (PFAS) pitoisuudet ovat erittäin vähäisiä ja vesi on turvallista kuluttajille.
Mikä on enterokokki?
Enterokokit ovat bakteereja, joita esiintyy terveiden henkilöiden suoliston mikrobistossa, maaperässä ja pintavesissä. Tavallisimmat enterokokkilajit ovat E. faecalis ja E. faecium. Enterokokin taudinaiheuttamiskyky on pieni. Se aiheuttaa infektioita vain henkilöille, joiden vastustuskyky on alentunut. Tavallisin enterokokin aiheuttama infektio on virtsatietulehdus.

Talousvesiasetuksen mukaan enterokokkibakteeria ei saa olla vesijohtovedessä lainkaan. Turun Vesihuolto ottaa vesinäytteitä eri puolilta verkostoa säännöllisesti omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa varten.

Vesimittarit

Miten ilmoitan vesimittarin lukeman?
Voit ilmoittaa vesimittarisi tiedot Vesitili-palvelussa milloin vain. Vesitiliin kirjautumiseen tarvitset käyttöpaikan numeron ja asiakasnumeron, minkä jälkeen pääset syöttämään vesimittarisi lukeman. Käyttöpaikan numeron ja asiakasnumeron löydät helposti uusimmasta vesilaskustasi. Huomaa, että vesimittarilukemasta ilmoitetaan vain kokonaisten kuutioiden määrä (m3).
Mitä teen, jos vesimittari rikkoutuu tai jäätyy?
Jos vesimittarisi on rikki, eli se vuotaa, lasi on särkynyt, mittari on jäätynyt tai muuten hajonnut, ota yhteyttä vesimittariosastoon. Älä yritä sulattaa vesimittaria itse, sillä tämä voi rikkoa mittarin. Laskutamme vesimittarin korjauksesta palveluhinnaston mukaisen maksun.

Vesimittariosaston yhteystiedot:
p. 040 484 0192
Puhelinajat: ma–to klo 8.00–11.00, 12.00–14.00, pe klo 8.00–11.00

Jos vika on kiireellinen, ota palveluaikojen ulkopuolella yhteyttä päivystykseen: p. 044 907 2011 (valvomo)
Mistä tietää, että vesimittari on jäätynyt?
Jäätyneen vesimittarin tunnistaa siitä, että vettä ei tule, vesimittari vuotaa reilusti tai vesimittarin lasi tai kansirengas on haljennut. Älä yritä sulattaa mittaria itse, sillä tämä voi rikkoa mittarin. Ilmoita jäätymisestä meille.
Miten estän vesimittarin jäätymisen?
Vesimittari sijaitsee usein teknisissä tiloissa, joissa tulee käytyä harvoin. Pakkasten saapuessa kannattaa käydä mittaritilassa ja varmistaa mittarin pysyminen sulana. Sulje mittaritilan ilmanvaihtoluukut ja pidä mittaritila lämpöisenä. Suojaa mittari lämpimällä peitteellä tai vaikka räsymatolla tai aseta pakkasvahti mittaritilaan.
Mitä jos vesimittari näyttää väärää lukemaa?
Ota työaikana yhteys vesimittariosastoon. Vesimittariosasto vaihtaa ja tarkistaa vesimittarin. Jos mittari näyttää vettä kuluneen liikaa, saat hyvitystä ja uuden vesimittarin maksutta. Jos mittauspöytäkirjasta ilmenee, että mittari toimii oikein (saa näyttää 5 % vähemmän tai enemmän), vaihdamme mittarin, mutta laskutamme hinnaston mukaisen tarkastusmaksun.
Miksi vesimittarin lukema pitää yhä ilmoittaa, vaikka meille on asennettu etäluettava mittari?
Etäluettavien vesimittarien etälukuominaisuutta ei ole otettu käyttöön, sillä tietojärjestelmämme eivät ole vielä täysin yhteensopivia etäluennan kanssa. Digitaalisen vesimittarin kanssa toimitaan, kuten vanhankin mittarin kohdalla eli lukema pitää yhä ilmoittaa itse. Olemme etukäteen asentaneet etäluettavia vesimittareita noin 2000 kpl eli noin 10 prosentille asiakkaistamme, ja määrä kasvaa hiljalleen mittareiden kausivaihtojen myötä. Ilmoitamme asiakkaillemme, kun saamme etäluennan käyttöön.

Muutto ja omistajan vaihtuminen

Saako Vesihuolto automaattisesti tiedon muutosta?
Valitettavasti muille tahoille, kuten Postille ja Digi- ja väestötietovirastolle tehdyt osoitteenmuutokset eivät välity meille. Kiinteistön myyjän ja ostajan on siis sovittava, kumpi ilmoittaa Turun Vesihuollolle vesisopimuksen siirtämisestä ja laskutustietojen muuttumisesta. Jos sopimuksensiirtoa ei ole Vesihuollolle tehty, vesilaskut ohjautuvat edelleen vanhalle omistajalle, vaikka uusi asukas olisi jo muuttanut ja aloittanut veden käytön. Sama käytäntö pätee myös talonrakentajiin – kun talo on valmistunut tai kunnostustyöt valmiit ja muutetaan kiinteistöön, on siitä ilmoitettava Vesihuollolle, jotta vesilaskut ohjautuvat oikeaan osoitteeseen.

Miten ilmoitan muutosta Vesihuollolle?
Vesisopimuksen siirrosta ilmoitetaan sopimuksensiirtolomakkeella, joka palautetaan joko sähköpostitse, kirjeenä tai suoraan asiakaspalvelupisteellemme Logomoon. Suosittelemme, että kiinteistön myyjä ja uusi omistaja täyttävät lomakkeen ja tarkistavat yhdessä hallinnan vaihtumispäivän tai muuttopäivän vesimittarilukeman. Edellistä omistajaa laskutetaan vedenkulutuksesta lomakkeelle merkittyyn loppulukemaan asti, ja muuttokuukaudelta peritään osittainen perusmaksu päiviltä ennen muuttoa. Uuden omistajan vedenkulutuksesta laskutetaan ilmoitetusta vesi mittarin loppulukemasta eteenpäin ja häneltä peritään perusmaksu hallinnan vaihtumispäivästä alkaen.

Hinnat ja laskutus

Mitä lämmin vesi maksaa?
Turun Vesihuolto toimittaa vain kylmää vettä. Laskutamme asiakkailta vesi- ja jätevesimaksun veden kulutuksen mukaan sekä mittarikokoon perustuvat perusmaksut.

Taloyhtiöt mittaavat asuntokohtaista lämpimän veden kulutusta ja päättävät sen hinnasta, samoin kuin muistakin taloyhtiön maksuista.
Mihin kesäveden hinta perustuu?
Vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella toimii kesävesipalvelu, joka oikeuttaa verkostoveden käyttöön vuosittain toukokuun ja lokakuun välisenä aikana kiinteään hintaan. Liittyneiltä peritään vuosittainen kulutusmaksu, joka on riippumaton kesävesikauden pituudesta. Kesäveden kytkentä ja katkaisu on erillinen palvelu, johon kuluu Vesihuollon resursseja mm. työtuntien muodossa. Palvelu on hinnoiteltu palveluhinnastossamme.

Maan pinnalla kulkevat kesävesijohdot ja niiden venttiilit ovat alttiita jäätymiselle pienelläkin pakkasella, jos niissä on vettä. Jäätyminen aiheuttaa herkästi vaurioita, jotka vaativat korjaamista. Korjaustoimenpiteistä voi aiheutua kustannuksia, jotka Vesihuollon tulee huomioida kesäveden hinnassa.

Tonttijohdot

Miten selvitän tonttijohtojeni iän?
Kiinteistön tonttijohtojen iän saa yleensä selville kiinteistöltä löytyvästä LVI-suunnitelmasta tai jos se on hukassa, tilaamalla johtokarttaotteen Turun kaupungin johtokarttapalvelusta. Viemärien kunnon saa selvitettyä viemärikuvauksilla.

Muut

Mistä Turun juomavesi tulee?
Turun vesi on Turun Seudun Veden tuottamaa tekopohjavettä. Tekopohjavesilaitoksen raakavesi otetaan kirkasvetisestä Kokemäenjoesta, joka sopii tekopohjaveden tuottamiseen niin fysikaalisilta, kemiallisilta kuin mikrobiologisilta ominaisuuksiltaan. Jokiveden laatua seurataan jatkuvatoimisin mittarein.
Tutkiiko Turun Vesihuolto kaivovesien laatua?
Tutkimme ainoastaan jakelemamme veden laatua.
Miten sähkökatkot vaikuttavat vesihuoltoon?
Kaksi tuntia kestävän sähkökatkon vaikutus hanaveteen on suurimmalle osalle Turun Vesihuollon toiminta-alueen asiakkaille huomaamaton, sillä vesi virtaa hanasta vesijohtoverkostossa olevan paineen avulla.

Huom! Hanaveden paine saattaa joillain alueilla heikentyä, sillä korkeammalla olevilla kiinteistöillä veden painetta tehostetaan sähköllä toimivilla paineenkorotusasemilla.

Viemärit toimivat pääosin painovoiman avulla, joten jätevesi liikkuu normaalisti ja mahdollisia jätevesipumppaamoiden ylivuotoja hallitaan, kuten muidenkin häiriötilanteiden aikana.

Huom! Osalla kiinteistöistä on paineviemäri, joka tarkoittaa, että kiinteistöllä syntyvä jätevesi pumpataan pois sähköllä toimivalla pumpulla. Tällaisella kiinteistöllä kannattaa välttää veden valuttamista viemäriin sähkökatkon aikana ja olla yhteydessä omaan huoltoyhtiöön sähköjen palauduttua.