Vesihuollon toiminta-alueet

Turun Vesihuolto Oy järjestää Turun kaupungin vesihuoltopalvelut. Täältä löydät Turun Vesihuolto Oy:n toiminta-alueet.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.10.2018 vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2018–2021 sekä Turun kaupungin vesihuoltolaitoksen eli Turun Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen rajauksen sisältäen talousveden ja jäteveden toiminta-alueen.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2018–2021

Turku kehittää vesihuoltoa alueellaan rinnakkain yhdyskuntakehityksen kanssa. Toiminnan lähtökohtana on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä. Viemäröinti järjestetään terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesti.

Vesihuollon toiminta-alueet

Turun Vesihuolto Oy:n toiminta-alueisiin on otettu mukaan vuonna 2015 hyväksytyn toiminta-aluepäätöksen jälkeen toteutuneet uudet asemakaava-alueet. Toiminta-aluetta on jonkin verran supistettu Pohjois-Turun metsäalueilla, joilla ei ole ollut liittymiä eikä toiminta-alueen laajentaminen ole tarpeellista myöskään uuden maankäytön vuoksi.

 

Toiminta-alue kartoilla on esitetty myös uuden maankäytön vuoksi tarpeelliset tavoitteelliset toiminta-alueet vuosille 2019–2021 sekä aikaisintaan vuosina 2022–2025 ja 2026–2029 toteutuvat alueet. Lisäksi on osoitettu tavoitteelliset alueet vuoden 2029 jälkeen toteutuville uusille maankäytön alueille.