Ilmoita väärin­käytöksistä

Voit ilmoittaa nimettömästi Turun Vesihuollossa ja sen toiminnassa tapahtuvista väärinkäytöksistä tai epäkohdista. Ilmoituskanava on tarkoitettu kenelle vain: voit olla esimerkiksi kunnan asukas, Turun Vesihuollon asiakas tai työntekijä tai Turun kaupungin työntekijä.
Turun vanhakaupungin katuja.

Mikä ilmoituskanava?

Turun kaupungin ilmoituskanava tarjoaa anonyymin väylän ilmoittaa Turun Vesihuollossa ja sen toiminnassa havaituista väärinkäytöksistä tai epäkohdista, jotka kuuluvat ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan. Anonyymissa järjestelmässä ilmoittajan henkilöllisyys on suojattu ilmoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Ilmoituskanavalla kuka vain voi tehdä ilmoituksen, myös yhtiön omat työntekijät. Ilmoittajansuojelu estää vastatoimet ilmoittajaa, esimerkiksi työntekijää kohtaan.

 

Järjestelmää ei tule käyttää perättömien syytösten eikä tahallisten väärien ilmiantojen tekemiseen.

 

Ilmoituskanavan taustalla on ilmoittajansuojelulaki, joka astui voimaan 1.1.2023, jolla pantiin täytäntöön vuonna 2019 voimaan astunut Euroopan unionin ilmoittajansuojadirektiivi. Lisätietoa ilmoittajansuojelusta on valtioneuvoston oikeuskanslerin verkkosivuilla.

Palautteet kuuluvat palautepalveluun

Palaute Turun Vesihuollon toiminnoista ja ehdotukset niiden kehittämiseksi eivät kuulu ilmoituskanavalla ilmoitettaviin asioihin, vaan niitä varten on olemassa Turun kaupungin palautepalvelu. Kaikki palautepalvelussa saatu palaute on hyödyksi palvelujemme kehittämisessä entistä paremmaksi.

Näin toimit ilmoituskanavalla

Voit ilmoittaa epäilemistäsi väärinkäytöksistä muun muassa seuraavissa asioissa:

 

 • julkiset hankinnat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
 • Euroopan unionin tai kansallisten avustusten myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevan lainsäädännön tai ehtojen rikkomisesta
 • Euroopan unionin tai kansallisten kilpailusääntöjen rikkomisesta

 

Ilmoituskanavalla voit ilmoittaa myös esimerkiksi seuraavista epäilyistä Turun Vesihuollon toiminnassa:

 

 • varkauksista, kavalluksista, kaupungin tiedon ja omaisuuden väärinkäytöstä
 • lahjonnasta, korruptiosta
 • eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä
 • sellaisesta sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta, johon puuttuminen yhteisön normaalien sisäisten prosessien kautta ei ole mahdollista.

 

Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä, mutta suosittelemme tällöinkin suojatun postilaatikon avaamista järjestelmään mahdollista anonyymiä yhteydenpitoa ja lisätietojen tarvetta varten.

 

Epäasialliseen käytökseen puuttumiseen työyhteisössä on olemassa erilliset ohjeet (Turun Vesihuollossa ohje “Hyvä kohtelu Turun Vesihuollossa”).

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset käsittelee Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikkö yhdessä kaupungin lakipalveluiden kanssa. Muilla ei ole pääsyä järjestelmään. Ilmoituksia seurataan virka-aikana ja ne otetaan käsittelyyn viimeistään 7 päivän kuluessa. Jos olet avannut suojatun postilaatikon, saat ilmoituksen, kun tapaus on otettu käsittelyyn. Samoin saat kolmen kuukauden kuluessa vastaanottoilmoituksen toimittamisesta ilmoituksen, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

 

Sisäinen tarkastus voi pyytää ilmoituksen tekijältä lisätietoja ilmoituskanavajärjestelmän kautta mikäli suojattu postilaatikko on avattu. Jos tietoja ei saada, käsittelyä ei mahdollisesti voida tehdä. Siksi on tärkeää, että ilmoittaja avaa suojatun postilaatikon ja seuraa sinne tulleita viestejä.

Linkki ilmoituskanavalle

Katso tarkemmat tiedot ja tee ilmoitus alla olevasta linkistä.