Liity hulevesi­viemäriin

Kiinteistöjen hulevesi eli sade- ja sulamisvesi ei kuulu jätevesiviemäriin, vaan lain mukaan hulevedet täytyy käsitellä omalla kiinteistöllä tai kiinteistön pitää liittyä kaupungin hulevesijärjestelmään. Hulevesijärjestelmä tarkoittaa käytännössä sade- ja sulamisvesien ohjaamista purkuvesistöön ojan kautta tai kiinteistön liittämistä hulevesiviemäriin. Kaupungin hulevesiviemäriin liittyminen on samankaltainen prosessi kuin Vesihuollon verkostoihin liittyminen.

Miten toimin, jos haluan liittyä hulevesiviemäriin?

LVI-suunnittelijan valinta ja suunnitelman teko
1. Kiinteistön omistaja ottaa ensin yhteyttä yksityiseen LVI-suunnittelijaan, joka selvittää kiinteistön edellytykset liittyä hulevesiviemäriin ja laatii hulevesien johtamisesta LVI-muutossuunnitelman.
Suunnitelma hyväksyttäväksi Turun kaupungille
2. LVI-suunnittelija toimittaa suunnitelman Turun kaupungin sähköiseen lupapalveluun (→ yleisten alueiden luvat), jossa sen tarkastaa Turun Vesihuolto Oy ja hyväksyy Turun kaupunki.
Urakoitsijan kilpailutus
3. Suunnitelman avulla kiinteistön omistaja voi kilpailuttaa yksityisen maanrakennusurakoitsijan, joka hankkii tarvittavat luvat ja suorittaa kaivutyöt tontilla ja katualueella ja tilaa hulevesiliitoksen Vesihuollolta. Turun Vesihuolto perii liitostyöstä palveluhinnaston mukaisen maksun.

Uusi samalla tonttijohdot
Samassa yhteydessä kannattaa uusia myös kiinteistön tonttivesijohto ja jätevesiviemäri, mikäli ne ovat yli 40 vuotta vanhoja. Turun Vesihuolto Oy suorittaa liitostyöt valmiiksi kaivetussa, työturvallisessa kaivannossa.