Väliaikainen vesihuolto

Millainen käyttökohde on?

Kioskit, kausimyyntipaikat ja muut kuin kaupungin järjestämät tapahtumat
Turun kaupunkiympäristötoimiala kartoittaa kioskeille ja vastaaville valmiit alueet, joihin järjestetään vesihuoltopisteet valmiiksi. Asiakkaan tulee olla yhteydessä kaupunkiympäristötoimialaan, ja tehdä tarvittavat sopimukset. Kaupunkiympäristötoimialan vastuuhenkilöt ovat Kaisa Kauma-Laula ja Janne Laine.

Kaupunkiympäristötoimialan ja asiakkaan välisissä sopimuksissa sovitaan vastuista ja otetaan huomioon mm. kuka vastaa veden laadusta Turun Vesihuolto Oy:n osoittamasta liittymispisteestä eteenpäin. Näistä paikoista toimitetaan suunnitelmat Turun Vesihuollolle, joka hyväksyy ne ja perustaa niistä kulutuspisteet.
Kioskit ja kausimyyntipaikat, muut kuin pollariratkaisut
Ensisijaisesti kohteisiin vedetään vesi kaupungin kiinteistöjen kautta takamittauksella. Toissijaisesti kausimyyntipisteen vastuuhenkilö / yrittäjä tekee sopimuksen veden käytöstä yksityisten kiinteistöjen omistajien kanssa. Kohteista tehdään suunnitelmat, jotka toimitetaan Turun Vesihuollolle tiedoksi. Suunnitelmien perusteella Turun Vesihuolto tekee kausisopimukset kaupunkiympäristötoimialan kanssa. Liittymien fyysisen toteuttamisen tekee esim. Arkea Oy.
Parakit ja työmaavesi
Mikäli parakkiin halutaan väliaikainen vesihuolto, tulee asiasta varata aika Turun Vesihuollon asiakaspalvelun kautta, puh. 02 263 32293 (ma–pe 9–12). Ota ajanvaraukseen mukaan suunnitelma, johon on hahmoteltu parakin paikka ja toivotut vesihuoltopisteet (vesi ja viemäri). Työmaan hulevesien hallinnasta on Turun kaupunkiympäristötoimialan laatima opas. Siihen on syytä tutustua ennen työmaan aloittamista.

Ensisijaisesti tulee kuitenkin selvittää, onko vesi mahdollista saada kohteeseen naapurikiinteistöjen kautta, joka on kaikkien osapuolien kannalta edullisempi ja kevyempi ratkaisu, eikä erillistä sopimusta tällöin tarvita Turun Vesihuollon kanssa. Väliaikaiset liitokset tulee aina työn päätyttyä kaivaa uudelleen esiin ja tulpata runkolinjan kyljestä. Asiasta tehdään kirjallinen sopimus, ja kulut työstä kuuluvat liittyjälle.
Pystymittarit
Pystymittari on väliaikainen mittari palopostiin, josta saa paloletkulla vettä. Mittari voidaan vuokrata väliaikaisena ratkaisuna. Asiasta sovitaan Turun Vesihuollon vesimittariosaston kanssa, puh. p. 040 484 0192. Pystymittarin hinta muodostuu lähtömaksusta, päivävuokrasta sekä kulutukseen perustuvasta maksusta.

Turun Vesihuollon toiminta-alueella paloposteista ja palovesiasemista ei saa ottaa vettä asfaltointitöitä, pihojen pesua, kenttien jäädytystä tai muuta tarkoitusta varten ilman Vesihuollon kanssa tehtyä kirjallista sopimusta ja vesimittarin asennuttamista.

Kaikkien kohteiden osalta huolehditaan

Vesi- ja viemärijohdot sekä liittymäpisteet suojataan, rampitetaan ja sijoitetaan niin, etteivät ne häiritse kulkemista, eivätkä ne aiheuta vaaratilanteita ja hygieniariskejä tai houkuta ilkivaltaan.

 

Paikkojen tulee olla sellaisia, etteivät ne aiheuta ongelmia liikenteelle. Vesimittareiden asennuksista täytetään Turun Vesihuollon työtilauslomake, johon voidaan kirjata etukäteen mittarin asennus- ja poistopäivät.