Liity vesi- ja viemäri­verkostoihin

Näin liität omakotitalosi Turun vesihuoltoverkostoihin.
Huom! Jos olet liittymässä Satava-Kakskerran alueen vesihuoltoverkostoon, tulee sinun tehdä vesimäärien mitoitustiedustelu. Katso ohjeet alla olevasta linkistä.
Sprinklerit

Toimi näin

1. Tontin hankinta ja rakennuslupa
Omakotitalon rakentaminen lähtee liikkeelle tontin hankinnasta ja rakennusluvan hakemisesta. Turun kaupungilta pientalotontteja saa sekä yksityisiltä että ns. tarjousperusteisesti kaupungilta. Kaupungin luovuttamille tonteille on usein rakennettu vesijohto, jätevesiviemäri sekä hulevesiviemäri kadulla kulkevasta runkolinjasta tontin rajalle saakka infran rakentamisurakan yhteydessä. Näissä tapauksissa tonttikauppojen tai tonttivuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen siitä tulee automaattisesti tieto meille Vesihuollolle, jolloin laskutamme rakentajaa jo tehdyistä tonttijohdoista. Asiakkaan kannalta on helppoa, kun liittymät ovat valmiina tontin rajalla, eikä hänen tarvitse esimerkiksi enää kaivaa katualuetta auki liitosten tekemistä varten.

Jos tarvitset liitoskohtalausuntoa, voit tilata sen Turun kaupungin sähköisestä asiontipalvelusta.

Rakennuslupaan liittyvissä asioissa neuvontaa saa Turun kaupungilta.
2. LVI-suunnittelijan valinta ja suunnitelman teko
Seuraavaksi rakentaja hankkii LVI-suunnittelijan, jonka tekemät LVI-suunnitelmat ja KVV-laiteselvitys liitetään rakennuslupa-asiakirjoihin. Rakentaja vastaa myös pätevän maanrakennusurakoitsijan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) vastaavan kilpailuttamisesta ja palkkaamisesta. Suunnittelija tai urakoitsija voi olla samalla KVV-vastaava.

Rakennusvalvonta tarkastelee LVI-suunnitelmia niiden toimivuuden kannalta. Meille taas on oleellisinta se, että suunnitelmat ovat käytännössä toteutettavissa liitosten osalta eli mihin kohtaan ja miten suurilla putkilla liitytään sekä minne vesimittari sijoitetaan. Omakotitaloissa tavalliset liittymäkoot ovat 32 mm vesijohto sekä 110 mm jätevesi- ja hulevesiviemärit. Hulevesiviemäri voi olla isompikin, mutta 110 mm putki riittää omakotitaloille normaalisti varsin hyvin.

Löydät sivuiltamme Ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille ohjeet siitä, mitä suunnitelmissa pitää olla merkittynä. Jos suunnitelma ei ole kunnossa, se yleensä joudutaan palauttamaan suunnittelijoille täydennettäväksi, mikä pidentää prosessia.

Rakentajan kannattaa huolehtia, että LVI-suunnitelmat sekä muut lupiin liittyvät paperit tulevat toimitettua ajoissa rakennusvalvontaan.
3. Liittymis- ja käyttösopimuksen allekirjoitus
Kun LVI-suunnitelman ovat hyväksyneet sekä me Turun Vesihuollolla että rakennusvalvonta, lähetämme rakentajalle liittymis- ja käyttösopimuksen allekirjoitettavaksi. Sopimuksessa on kirjattuna muun muassa liittymismaksu, sopimusehdot sekä meidän ja asiakkaan velvollisuudet. Kun sopimus on allekirjoitettu ja palautettu Turun Vesihuoltoon, rakentaja voi tilata vesihuoltoon liittyviä töitä, kuten vesijohdon jatkamisen kiinteistölle saakka tai liitostyöt, jos niitä ei ole tontilla valmiina.
4. Töiden tilaaminen Turun Vesihuollolta
Teemme kaikki tonttivesijohtoon liittyvät työt sekä jäte- ja hulevesiviemärien liitostyöt valmiiksi kaivetussa kaivannossa – rakentajan oma urakoitsija huolehtii viemäritöistä liitoskohdista kiinteistölle. Yleensä maarakennusurakoitsija suunnittelee töiden aikataulun, hankkii kaivuluvat ja tilaa tarvittavat liitostyöt Turun Vesihuollolta. Laskutamme tekemistämme töistä palveluhinnaston mukaisesti.

Meidän kannaltamme oleellista on, että kaivanto on työturvallisuusvaatimusten mukainen. Vaatimusten täyttyminen on omakotitalon rakennuttajan vastuulla. Huonosti toteutetussa kaivannossa on sortumisriski, mikä estää työn tekemisen.

Liitostöihin liittyvät kysymykset voi esittää Turun Vesihuollon tonttijohto-osastolle: p. 0500 829 619, puhelinaika ma–to klo 7–8.30 (ja 14–15.15), pe klo 7–9.30
5. Vesimittarin asentaminen
Kun rakentaja on maksanut liittymis- ja käyttösopimuksessa ilmoitetun liittymismaksun, hän voi tilata vesimittarin kiinteistöönsä. Vesimittari voidaan asentaa muiden töiden ohessa tai erikseen.

Mittarin paikka tulisi olla suoraan rakennuksen perusmuurin sisällä ja sille tulee olla varattuna riittävästi tilaa. Mittaritilassa tulee olla myös lattiakaivo. Tarkemmat tilavaatimukset löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta.
6. Laskutus alkaa
Kun mittari on asennettu, käynnistämme vesi- ja jätevesilaskutuksen. Vesimittari mittaa vedenkulutuksen, ja samaan kuutiomäärään perustuu vesi- ja jätevesilaskutuskin. Lisäksi omakotitaloasukkaat maksavat kuukausittaista perusmaksua veden ja viemärin osalta.

Ilmoita vesimittarin lukema kotisivuillamme. Ilmoittamiseen tarvitset vesilaskulla näkyvät tunnukset eli asiakasnumeron sekä käyttöpaikkanumeron.