Näin uusit kiinteistösi tonttijohdot

Vesihuolto pitää huolen kadun alla kulkevista yleisistä runkojohdoista, mutta tonttijohtojen kunto on kiinteistön omistajan vastuulla. Huomioi nämä, kun suunnittelet tonttijohtojen saneerausta.

Toimi näin

1. Selvitä tonttijohtojen ikä ja kunto
Kiinteistön tonttijohtojen iän saa yleensä selville kiinteistöltä löytyvästä LVI-suunnitelmasta tai jos se on hukassa, tilaamalla johtokarttaotteen Turun kaupungin johtokarttapalvelusta. Viemärien kunnon saa selvitettyä viemärikuvauksilla.

Jos saneerauksessa tehdään kokonaan uusi tonttijohto uuteen paikkaan, siirry kohtaan 2. Mikäli saneerauksessa korjataan vanha tonttijohto ja se pysyy samassa paikassa, voit suoraan edetä maanrakennusurakoitsijan kilpailuttamiseen.
2. Valitse LVI-suunnittelija
Kiinteistön omistaja valitsee LVI-suunnittelijan, joka voi toimia myös KVV-vastaavana eli kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaavana työnjohtajana. KVV-vastaava valvoo, että LVI-asennukset tehdään asianmukaisesti.

Saneeraussuunnitelman hintaa kannattaa kysyä useammalta suunnittelijalta. Suunnittelija toimittaa saneeraussuunnitelmat Vesihuollolle Turun kaupungin lupapalvelun kautta. Turun Vesihuolto tarkistaa suunnitelmat ja hyväksyttää ne hulevesien osalta Turun kaupunkiympäristötoimialalla. Jos nykyisen kiinteistösi liitoskohta Turun Vesihuollon verkostoon muuttuu tai liitoskohtia tarvitaan lisää, tarvitset uuden liitoskohtalausunnon Vesihuollolta. Voit tilata maksuttoman liitoskohtalausunnon Turun kaupungin lupapalvelusta.
3. Kilpailuta maanrakennusurakoitsija
Hyväksyttyjen suunnitelmien avulla voit pyytää tarjouksia maanrakennusurakoitsijoilta. Urakoitsijalla tulee olla voimassaolevat tarvittavat työ- ja tieturvallisuuteen liittyvät kortit suoritettuna. On myös eduksi, että urakoitsija tuntee Turun Vesihuollon käytännöt.
4. Urakoitsija hakee luvat ja tilaa liitostyöt Vesihuollolta
Urakoitsija tekee tarvittavat työt määräysten ja ohjausten mukaisesti sekä hakee luvat, kuten kaivuluvan. Urakoitsija tilaa liitostyöt Turun Vesihuollolta, joka liittää tonttijohdot yleisiin runkojohtoihin valmiiksi kaivetussa kaivannossa. Vesihuolto veloittaa liitostyöstä palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Vesihuollolta saa tarvittaessa ohjeita kaivantoturvallisuudesta.

Jos kaivanto ei ole työturvallisuusmääräysten mukaan tehty, Vesihuolto ei voi tehdä töitä tilattuna aikana, ja aikataulu saattaa viivästyä. Rakennuttajalla, eli kiinteistön omistajalla tai taloyhtiöllä, on viime kädessä vastuu siitä, että kaivannot ovat työturvallisuusmääräysten mukaisia.
5. Huomioi hulevedet
Vesihuoltolain mukaan hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, joten saneerauksessa on tärkeää ja kustannustehokasta huolehtia hulevesien imeyttämisestä tai niiden ohjaamisesta pois kiinteistöltä asianmukaisesti.

6. Tarkista padotuskorkeus
Jäteveden padotuskorkeus tarkoittaa tasoa, jolle viemärivesi voi teoreettisesti nousta rankkasateen aikana. Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateet ja samalla riskit viemäritulvaan lisääntyvät.

Jos kiinteistön viemäröintipisteet ovat alempana kuin teoreettinen vedenkorkeus, on olemassa riski, että sateen aikana vettä nousee viemärin kautta kellarin lattialle. Padotuskorkeuden alapuoliset viemäritulvat ovat monesti vahinkoja, joita vakuutus ei välttämättä korvaa.

LVI-suunnittelija tekee suunnitelman padotuskorkeudesta ja tarkastuttaa suunnitelman Vesihuollolla, joka määrittää lopullisen padotuskorkeuden liitoskohdassa.