Vesihuolto­urakan suunnittelu ja toteutus

Kuka tekee kiinteistön LVI-suunnitelman?

LVI-SUUNNITELMIA voi tehdä LVI-alan insinööri, teknikko tai alalla pitkään toiminut ammattihenkilö. LVI-suunnittelijalta vaaditaan lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelman A2-osan mukainen LVI-suunnittelijan B-luokan pätevyys. Kaikkien suunnitelmien täytyy noudattaa meidän vaatimustemme lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelman ja Turun rakennusvalvontatoimiston vaatimuksia.

 

LVI-suunnitelmien pohjaksi tarvitset lisäksi johtokarttaotteen, sillä runkolinjat on merkittävä asemapiirrokseen samalla tavalla kuin ne on merkitty johtokarttaan.

Tärkeää tietoa johtokarttaotteesta

Vesihuollon kaivojen viiksitiedot näkyvät Turun kaupungin johtokarttapalvelun Locus Cloudissa osittain virheellisinä. Tällä hetkellä sitä kautta saatujen vesihuollon kaivojen viiksitietoihin ei tule täysin luottaa, korkeus- ja suuntatiedot ovat osittain vääriä, eikä virheellistä tietoa pysty havaitsemaan ainoastaan Locus Cloudin näkymästä. Mikäli tarvitset tarkkaa johtokarttatietoa vesihuollon osalta, ota yhteyttä Vesihuollon tekniseen neuvontaan: ma-to klo 9-12 / 02 263 32293, tekninen [at] turunvesihuolto.fi

Kuka toteuttaa kiinteistön LVI-urakan?

LVI-URAKOITSIJOILTA, jotka tekevät tonttijohto- ja muita vesihuoltokaivantoja, vaadimme seuraavia asioita:

 

Vesijohdot

Vähintään kolmen vuoden kokemus kunnallisteknisistä vesijohtoverkoston töistä (mm. asennus, liitostyöt, painekokeet ja desinfiointi) ja voimassa oleva vesihygieniapassi.

 

Viemärit

Vähintään kolmen vuoden kokemus kunnallisteknisistä viemäriverkoston töistä (mm. asennus, liitostyöt ja paineviemärien painekokeet) ja betoniputkien asennuksen ja liitostöiden osalta voimassa oleva EK-ajokortti.

Tarvitsetko liitoskohtalausunnon?

Jos nykyisen kiinteistön liitoskohta Turun Vesihuollon verkostoon muuttuu tai liitoskohtia tarvitaan lisää, tarvitaan  uusi liitoskohtalausunto Vesihuollolta. Voit tilata maksuttoman liitoskohtalausunnon Turun kaupungin lupapalvelusta.

Saneerausohje suunnittelijoille

Kokosimme Turun Vesihuollon vaatimukset yhteen dokumenttiin, lataa se tästä.