Veden laatu

Turun hanavesi on laadultaan erinomaista

Tiesitkö, että Turussa juomavesi täyttää kirkkaasti sosiaali- ja terveysministeriön antamat laatuvaatimukset ja suositukset?* Hanastasi tuleva vesi on Virttaankankaalla tuotettua tekopohjavettä. Talousvetemme laatu pysyttelee kaikin tavoin hyvin tasaisena ympäri vuoden, ja verkostoon johdettava vesi on kesälläkin mukavan viileää. Tämä tarkoittaa, että hanavettä voi käyttää juomiseen, talousvetenä ja peseytymisessä ilman kiinteistökohtaista suodatusta tai muuta käsittelyä, eikä veden pehmentimiäkään tarvita.

Valvonta

Valvomme veden laatua säännöllisesti terveystarkastajan hyväksymän ja talousvesiasetuksen vaatimukset täyttävän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ohjelman mukaiset vesinäytteet lähetämme analysoitavaksi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratorioon, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T101). Lisäksi tarkkailemme veden laatua omaehtoisesti henkilöstömme voimin ja osallistumme erilaisiin tutkimushankkeisiin yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

Lisätty kloori

Haluamme, että juomavesi pysyy raikkaana joka puolella Turun vesijohtoverkostoa. Tämän vuoksi veteen on lisätty pieni määrä klooria sidottuna kloorina eli klooriamiinina. Klooriamiinin pitoisuuteen vaikuttavat esimerkiksi veden lämpötila ja viipymä verkostossa. Jotkut voivat havaita klooriamiinin maun tai hajun juomavedessä. Jos haju tai maku tuntuu häiritsevältä, säilytä juomavettä hetki vesikannussa, jolloin kloori pääsee haihtumaan vedestä. 

Veden kovuus

Turun hanavesi on erittäin pehmeää, eli veden kalkkipitoisuus on alhainen. Tämä tarkoittaa, että jo pieni määrä pesuainetta riittää. Itse asiassa liika pesuaineen käyttö ei takaa puhtaampaa lopputulosta – päinvastoin – joten tarkista oikea pesuaineen määrä veden kovuuden mukaan pesuainepakkauksesta. Vedenpehmennintä tai pehmennyssuolaa ei myöskään tarvita.

Veden pH on noin 8,6, eli se on hieman emäksistä, mikä ehkäisee putkistomateriaalien syöpymistä. Veden pH nousee tälle tasolle luonnonmukaisesti Virttaanharjun maaperän kalsiitin ansiosta, joten pH:n nostoon ei käytetä ylimääräisiä kemikaaleja.

Veden laatu 

Tutustu tilastoihin Turun hanaveden laadusta oheisista pdf-liitteistä. 

Jos huomaat veden laadussa häiriöitä, ilmoita asiasta meille. Katso Turun Vesihuollon yhteystiedot veden laatuhäiriöistä ilmoittamiseen täältä.

* Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset ja suositukset talousvedelle (683/2015) finlex.fi
* Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (683/2017) finlex.fi