SourceTrack-yhteishankkeen tuloksia esitellään virtuaaliseminaarissa

30.09.2021

SourceTrack-hankkeen lopputuloksia esitetään virtuaalisessa loppuseminaarissa pe 29.10.2021 klo 9-12. Hanke toteutettiin Turun Vesihuollon, Turku AMK:n, Turun seudun puhdistamon ja Suomen Ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Kaupunkivesien haitta-aineisiin liittyvien hankkeiden tuloksia esitellään yhteisessä virtuaaliseminaarissa pe 29.10.2021 klo 9-12. Seminaarissa esitellään tuloksia Vantaanjoen PFAS-hankkeesta, SourceTrack-hankkeesta sekä Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla -hankkeesta.

SourceTrack-hankkeen tavoitteena oli tunnistaa vesien haitta-aineiden päästölähteitä ja etsiä keinoja niiden vähentämiselle. Jätevesiverkoston ja teollisuusjätevesien hule- ja jätevesinäytteitä tutkimalla pilotoitiin ja kehitettiin SYKEn jätevesitilinpitotyökalua.

 

Lue lisää SourceTrack-hankkeesta Vesi.-lehdestä 2/2020.

 

Virtuaaliseminaarissa esiteltävät hankkeet ovat osa Ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. SourceTrack-hanke toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun, Turun Vesihuolto Oy:n, Turun seudun puhdistamo Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.