ilmastusaltaat

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut -hankkeessa tähdätään hiilineutraaliin vesihuoltoon

04.08.2022

Vesilaitosyhdistyksen (VVY) koordinoima hanke vesihuoltolaitosten hiilijalanjäljen pienentämiseksi on käynnistynyt. Hankkeen toteuttaa AFRY Finland Oy.

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut -hankkeessa luodaan suositukset hiilijalanjäljen laskentatavoista ja yksikköpäästöjen ilmoittamisesta sekä laaditaan ohjeita ja mallipohjia, joilla toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus vesihuoltolaitoksissa helpottuu. Hanke toteutetaan yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa.

Hankkeen toteuttaa AFRY Finland Oy ja sen rahoittavat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja kuusi muuta yhteistyövesilaitosta Turun Vesihuollon lisäksi.

Hanke on linjassa Turun Vesihuollon strategisen tavoitteen kanssa edistää vesihuoltoalan kestävää kehitystä. Turun Vesihuollossa hiilineutraalit periaatteet on huomioitu toiminnassa jo pitkään esimerkiksi putkimateriaalien valinnalla ja suosimalla kaivamattomia tekniikoita.

Lue lisää hankkeesta Vesilaitosyhdistyksen tiedotteesta.