Jätevedenpuhdistamon lähtevä vesi

Jätevesilämmön hyödyntämisen riskejä ja mahdollisuuksia avataan webinaarissa 1.11.2022

01.11.2022

Jätevesi on erittäin lupaava lämmönlähde, mutta kenelle?

Jätevedestä voidaan ottaa talteen lämpöä kiinteistöillä, mutta jäätyvätkö viemärit ja heikkeneekö puhdistamoiden typenpoisto? Kannattaisiko keskitetty talteenotto paremmin ja voidaanko kiinteistökohtaista lämmöntalteenottoa säädellä?

Näitä kysymyksiä on pohdittu laajassa hankekokonaisuudessa ”Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn”. Laajan selvitystyön tuloksilla avataan jätevesilämmön talteenoton riskejä ja mahdollisuuksia kansainvälisestikin uraauurtavalla tasolla.

Hankkeen loppuseminaari pidetään webinaarina ti 1.11.2022 klo 13–15. Seminaarissa kuullaan työn toteutuksesta, rahoittajien näkemyksiä ja suosituksia jatkotoimenpiteiksi.

– Turun Vesihuolto Oy:n missiona on taata kustannustehokkaat vesihuoltopalvelut ja puhdas vesiympäristö turkulaisille vedenkäyttäjille kestävän kehityksen periaatteella. Hankkeeseen osallistuminen on hieno lisäys yhtiön konkreettisiin toimiin vesihuoltopalveluiden kehittämiseksi. Vesi lämmönlähteenä edistää hiilineutraaliustavoitetta ja on upea esimerkki resurssien viisaasta hyödyntämisestä. Talteenottomahdollisuuksien kokonaisvaltainen selvittäminen on tärkeää, jotta osaoptimoinnilla ei päädytä tahattomasti ilmaston ja ympäristön kannalta huonoihin ratkaisuihin, toteaa Turun Vesihuollon toimitusjohtaja Irina Nordman.

Hankkeen pääkumppanina toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja sen hankepartnereita ovat Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Helen Oy, Fortum ja Turku Energia. Muita yhteistyökumppaneita ovat Aalto, VTT, Fluidit Oy, AFRY sekä Gaia Consulting Oy.

Hankesivut: hsy.fi/jatevesilampo

Kutsu jätevesilämmön talteenoton loppuseminaariin 1.11.