Käytä vettä kestävästi - kohti kestävää 1,5 asteen elämää

Turun vesihuoltopalvelut ympäristölle kestävällä tavalla

10.08.2021

Turun seudun vesihuoltoyhtiöt edustavat huippuosaamista suomalaisessa kunnallisessa vesihuollossa. Ne tuottavat turvallista vesihuoltoa, ja vastaavat Turun ja muiden osakaskuntien ympäristöhaasteisiin edistäen toiminnallaan kestävää kehitystä sekä hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen saavuttamista.

Turun Seudun Vesi Oy, Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy tarjoavat vesihuoltopalveluja ympäristölle kestävällä tavalla. Vesihuoltoketju tuottaa korkealaatuista vettä luonnonmukaisesti, huolehtii jäteveden turvallisesta viemäröinnistä ja puhdistaa jäteveden vähintään ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Yhtiöt pyrkivät vähentämään vesistöjen saastumista, minimoimaan haitta-aineiden päästöjä sekä lisäämään kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä.

 

Turun Vesihuolto Oy pyrkii aktiivisesti pienentämään yhtiön toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja suojelemaan vesistöjä. Putkimateriaalien valinnoissa painotetaan erityisesti kestävyyttä pitkälle tulevaisuuteen. Saneeraukset pyritään suunnittelemaan tehokkaasti kaupungin kanssa yhteistyössä niin, että katua ei tarvitse moneen kertaan avata lyhyen ajan sisään. Kaivamattomia tekniikoita suositaan aina, kun se on mahdollista.

 

Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on puhdistaa ja saneerata suunnitellusti viemäriverkostoa – tämä vähentää viemäritukoksia ja huleveden määrää jätevedessä. Näin vältetään jäteveden vuotamista ympäristöön sekä parannetaan jäteveden puhdistustulosta. Myös vedenkäyttäjillä on suuri vastuu viemäriverkoston kunnosta, sillä viemäritukoksia syntyy yleensä viemäriin kuulumattomasta materiasta, kuten ruuantähteistä, roskista ja rasvasta.

 

Sade- ja sulamisvesi on jätevesiverkostossa turha taakka, ja sen paikka onkin erillisessä hulevesiverkostossa. Turun Vesihuolto vähentää vuosittain jäte- ja huleveden yhdistävää sekaviemäriä ja tutkii mahdollisuuksia, joilla hulevesi voitaisiin ohjata yhä paremmin hulevesiverkostoon. Vesihuollon asiakkaita kannustetaan eriyttämään tontillaan hulevedet jätevedestä. Kadulla kulkevien tulee muistaa, ettei hulevesikaivo ole roskis, joten roskia ei saa jättää maahan lojumaan.

 

Lisäksi Turun Vesihuolto on osallisena erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joiden tarkoituksena on tehostaa työtapoja ja vähentää päästöjä. Ratkaisuja etsitään sekä yhtiön omilla hankkeilla että yhteistyössä sidosryhmien, muiden vesilaitosten kanssa ja kansainvälisesti.

Syksyn mittaan julkaistaan veden kestävään käyttöön liittyviä vinkkejä Turun Vesihuollon nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vinkit liittyvät arjen rutiineihin, joita jokainen voi toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

 

Olemme mukana Turun kaupungin 1,5 asteen kampanjassa!

 

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Se on rohkea tavoite, ja mukaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset. 1,5 asteen elämä on kampanja, jonka avulla Turku haluaa kannustaa asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Teot voivat olla pieniä ja helppoja arjen tekoja, mullistavia keksintöjä tai kaikkea siltä väliltä.

Ilmastoystävällinen elämä ei ole luopumista ja kurjuutta, vaan se tuo myös terveyttä ja hyvinvointia elämäämme ja synnyttää parhaimmillaan uutta liiketoimintaa.

Kampanja perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

 

#hiilineutraali2029 #turku #kylmääki

 

Vieraile kampanjan kotisivuilla (turku.fi)