Vesianalyysi – kopio

Turun verkostoveden laatu täyttää kirkkaasti viranomaisvaatimukset

08.02.2021

Vuonna 2020 Turun verkostovedestä otettiin satoja vesinäytteitä ja niistä tutkittiin erilaisia laatua mittaavia ominaisuuksia. Kaikki vesinäytteet läpäisivät kirkkaasti viranomaisen asettamat laatuvaatimukset.

Turun vesijohtoverkostossa virtaava vesi on laadultaan erinomaista. Tämä selviää Turun Vesihuollon vedenlaatutaulukosta 2020, johon on koottu yhteenveto vuoden aikana tehdyistä vesianalyyseistä. Kylmää hanavettä voi turvallisesti käyttää sellaisenaan juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin ilman suodatusta tai muuta käsittelyä.

 

Turun verkostoveden laatua valvotaan säännöllisesti terveystarkastajan hyväksymän ja talousvesiasetuksen vaatimukset täyttävän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ohjelman mukaiset vesinäytteet lähetetään analysoitavaksi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratorioon. Lisäksi veden laatua tarkkaillaan Turun Vesihuollon omassa laboratoriossa tehtävissä tutkimuksissa.

 

Tulosten mukaan vesinäytteiden keskimääräinen lämpötila oli 10,9 °C. Viranomaisen vaatimus on, että vesi pysyy alle 20 asteessa. Juomavesi kannattaa valuttaa hanasta aina kylmänä, sillä lämpimään veteen voi kiinteistön omista putkista liueta metalleja.

 

Vesi pysyi raikkaana joka puolella Turun vesijohtoverkostoa sidotun kloorin avulla, jota mitattiin vesinäytteissä 0,020,62 mg/l. Haju- ja makutesteissä klooria esiintyi korkeintaan lievänä, mutta pääosin vesi oli hajutonta ja mautonta. Jos kloorin hajua tai makua esiintyy, juomavettä voi säilyttää hetken ajan vesikannussa, jolloin kloori pääsee haihtumaan vedestä.

 

Vesi on pehmeää, eli veden kalkkipitoisuus oli tuloksissa alhainen, 3 °dH. Tämä tarkoittaa, että jo pieni määrä pesuainetta riittää pyykinpesussa. Vedenpehmennintä tai pehmennyssuolaa ei myöskään tarvita.

 

Veden pH oli vesinäytteissä noin 8,6, eli se on hieman emäksistä, mikä ehkäisee putkistomateriaalien syöpymistä. Viranomaisen vaatimus talousveden pH:lle on 6,5–9,5. Turun vesijohtoveden pH nousee luonnonmukaisesti Virttaanharjun maaperän kalsiitin ansiosta, joten pH:n nostoon ei käytetä ylimääräisiä kemikaaleja.

 

Tutustu vedenlaatutaulukkoon tästä: Turun verkostoveden laatu 2020