Turun Vesihuollon päätoimipisteen julkisivu, seinässä teksti VESILAITOS.

Avasimme ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyille

14.12.2023

Kaikille avoin ilmoituskanava tarjoaa anonyymin väylän ilmoittaa Turun Vesihuollossa ja sen toiminnassa havaituista vakavista väärinkäytöksistä ja epäkohdista. Ilmoittajan henkilöllisyys on suojattu ilmoitusprosessin kaikissa vaiheissa.

Ilmoituskanava on tarkoitettu kenelle vain: voit olla esimerkiksi kunnan asukas, Turun Vesihuollon asiakas tai työntekijä tai Turun kaupungin työntekijä. Ilmoittajansuojelu estää vastatoimet ilmoittajaa, esimerkiksi työntekijää kohtaan.

Järjestelmää ei tule käyttää perättömien syytösten eikä tahallisten väärien ilmiantojen tekemiseen. Epäasialliseen käytökseen puuttumiseen työyhteisössä on olemassa erilliset ohjeet “Hyvä kohtelu Turun Vesihuollossa”.

Ilmoituskanavalla voit ilmoittaa esimerkiksi seuraavista epäilyistä Turun Vesihuollon toiminnassa:

  • varkauksista, kavalluksista, kaupungin tiedon ja omaisuuden väärinkäytöstä
  • lahjonnasta, korruptiosta
  • eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä

Katso tarkempi lista sivultamme: Ilmoita väärinkäytöksistä

Ilmoitukset käsitellään Turun kaupungin sisäisessä tarkastuksessa

Ilmoitukset käsittelee Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikkö yhdessä kaupungin lakipalveluiden kanssa. Muilla ei ole pääsyä järjestelmään. Sisäinen tarkastus voi pyytää ilmoituksen tekijältä lisätietoja ilmoituskanavajärjestelmän kautta mikäli ilmoittaja on avannut suojatun postilaatikon ilmoituksen yhteydessä.

Jos tietoja ei saada, käsittelyä ei mahdollisesti voida tehdä, joten suosittelemme suojatun postilaatikon avaamista.

Asiakaspalautteet kuuluvat palautekanavalle

Palautteet Turun Vesihuollon toiminnasta sekä ehdotukset kehittämiseksi eivät kuulu ilmoituskanavalle, vaan niitä varten on Turun kaupungin palautepalvelu.

Ilmoituskanavan taustalla on ilmoittajansuojelulaki, joka astui voimaan 1.1.2023. Lisätietoa ilmoittajansuojelusta on valtioneuvoston oikeuskanslerin verkkosivuilla.

Löydät ilmoituskanavan etusivulta ylävalikon otsikon “Ota yhteyttä” alta kohdasta: “Ilmoita väärinkäytöksistä” tai suoran linkin takaa: Pääset ilmoituskanavaan tästä.