Yhteinen ympäristöohjelmamme

Turun seudun vesihuoltoyhtiöt vastaavat Itämerihaasteeseen myös v. 2024–2028

26.01.2024

Turun vesihuoltotoimijat osallistuivat Itämerihaasteen uuden toimenpideohjelman julkaisutilaisuuteen ke 25.1.2024 Helsingin kaupungintalolla. Samalla Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy julkaisivat yhteisen ympäristöohjelman, jossa tarkennetaan kunkin yhtiön toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi.

Turun ja Helsingin kaupungit käynnistivät v. 2007 Itämerihaasteen, jonka tavoitteena on kannustaa kaupunkeja, kuntia ja organisaatioita vapaaehtoisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin. Kaupungit ovat sitoutuneet Itämeren tilan parantamiseen konkreettisin toimenpitein, joiden toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Ohjelman toimeenpanemisesta ja seurannasta vastaavat Itämerihaasteen koordinaattorit Turussa ja Helsingissä, ja jokaiselle toimenpiteelle on määritelty vastuutaho.

Itämerihaasteen neljännellä toimenpidekaudella 2024–2028 painotetaan etenkin hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentämistä, luonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä yhteistyötä ja osallistamista.

Turun Vesihuolto sitoutuu Itämerihaasteen toimenpidekaudelle seuraavasti:

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja toimimme yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi

 • Kehitämme jatkuvasti toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden ja sitoumustemme mukaisesti sekä osallistumme alan kehityshankkeisiin.
  Mittarit: Kestävyysraportoinnin (CSRD) kehittäminen 2024 ja raportointi 2025 alkaen

 

 

 • Kehitämme erillisviemäröintiä.
  Mittarit: Jäljellä olevan sekaviemärin pituus.

 

Toimimme vaatimuksia paremmin ja energiatehokkaasti

 • Talousveden laatu täyttää laatuvaatimusten lisäksi myös laatutavoitteet.
  Mittarit: Laatutavoitteiden (finlex.fi) täyttävien näytteiden osuus otetuista näytteistä

 

 

 • Pyrimme aktiivisesti tunnistamaan potentiaaliset energiansäästökohteet toiminnassamme ja panostamme kestävään liikkumiseen.
  Mittarit: Fossiilisten polttoaineiden kulutus, sähkön ja lämmön kulutus, työsuhdepolkupyörien määrä

 

Lisäämme yhteistyötä ja osallisuutta

 • Nostamme asiakaslehdessämme esiin kestävään kehitykseen, ympäristönsuojeluun ja Itämereen liittyviä aiheita (Itämerihaaste: Yhteistyö ja osallisuus)
  Mittarit: Julkaistujen artikkelien määrä

 

 • Lisäämme tietoisuutta vesihuollosta Vesilaitosmuseon avulla (Itämerihaaste: Yhteistyö ja osallisuus)
  Mittarit: Museon kävijämäärä

 

Toimitusjohtajat Mirva Levomäki (Turun seudun puhdistamo Oy), Irina Nordman (Turun Vesihuolto Oy) ja Aki Artimo (Turun Seudun Vesi Oy)