Leppäkerttu

Asiakaspalvelu vastaa

30.06.2023

Asiakaspalvelu vastaa -palstalla vastataan Vesihuollon asiakkaiden kiperimpiin kysymyksiin.

Koonnut: Elina Stenvall
Kuvat: Unsplash

Miksi vesimittarin lukema pitää yhä ilmoittaa, vaikka meille on asennettu etäluettava mittari?

Etäluettavien vesimittarien etälukuominaisuutta ei ole otettu käyttöön, sillä tietojärjestelmämme eivät ole vielä täysin yhteensopivia etäluennan kanssa. Digitaalisen vesimittarin kanssa toimitaan, kuten vanhankin mittarin kohdalla eli lukema pitää yhä ilmoittaa itse. Olemme etukäteen asentaneet etäluettavia vesimittareita noin 2000 kpl eli noin 10 prosentille asiakkaistamme, ja määrä kasvaa hiljalleen mittareiden kausivaihtojen myötä. Ilmoitamme asiakkaillemme, kun saamme etäluennan käyttöön. Tämä tapahtuu arviolta vuoden 2023 aikana.

Mikä on muuttunut uusissa toimitusehdoissa?

Turun Vesihuollon uudet yleiset toimitusehdot tulivat voimaan 1.5.2023. Muutokset ovat vähäisiä, eivätkä ne edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä. Yleisissä toimitusehdoissa on tehty käytännön tarpeiden mukaisia muutoksia ja tarkennuksia seuraaviin lukuihin:

• Luku 1: Yleiset toimitusehdot ja määritelmät

Poistettu kiinteistönhaltijoiden määritelmästä asuinkiinteistön päävuokralainen. Poistettu viittaus huleveden viemäröinnin yleisistä toimitusehdoista.

• Luku 4: Sopimus

Lisätty padotuskorkeuden määritelmä kiinteistöillä, jotka on sekaviemäröity erillisviemäröidyllä alueella. Padotuskorkeus on näissä tapauksissa sekaviemäröinnin mukainen eli kadun tai maan pinta + 10 cm tonttiviemärin liitoskohdassa.

• Luku 6: Mittaus

Lisätty käytäntöjä, jotka liittyvät etäluettaviin vesimittareihin. Etäluettavan vesimittarin läheisyyteen ei saa sijoittaa laitteita, jotka mahdollisesti vaarantavat mittarin tiedonsiirtoa. Jos etäluennalla vastaanotettu tieto poikkeaa vesimittarin lukemasta, katsotaan vesimittarin lukema oikeaksi, kun mittarissa ei ole tarkastuksessa todettu vikoja.

• Luku 8: Laitoksen toiminta ja keskeytykset

Lisätty kielto jätemyllyn käytöstä kiinteän jätteen johtamisessa viemäriin Turun kaupunginympäristösuojelumääräysten mukaisesti.

• Luku 9 : Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot

Täsmennetty asiakkaan velvollisuuksia kiinteistön vedenkulutuksen seuraamisesta ja vuotojen ehkäisemisestä. Laitoksella ei ole velvollisuutta seurata kiinteistön omaa vedenkulutusta tai etäluettavilta mittareilta tulevia hälytyksiä. Vastuu vedenkulutuksen seurannasta ja vuotojen ehkäisemisestä on aina kiinteistön omistajalla.

Miksi veden hintaa nostettiin?

Vesihuollon hintoja nostettiin1.3.2023 alkaen. Hintoihin on tehty yleisen kustannuskehityksen edellyttämät korotukset. Talousveden eli puhtaan veden verollinen hinta nousi 9 snt/1000 l (m3) ja jäteveden verollinen käyttömaksu 5 snt/1000 l (m3). Tämä nostaa esimerkiksi nelihenkisen perheen vesilaskuja keskimäärin noin 25 eurolla vuodessa. Esimerkissä on käytetty kulutusmäärää 180 m3/vuosi.

Mitä pitää muistaa muuttaessa?

Vesihuolto ei saa automaattisesti tietoa osoitteenmuutoksista. Vanhan asunnon vesisopimus tulee siirtää kiinteistön uudelle omistajalle verkkosivuiltamme ladattavalla sopimuksensiirtolomakkeella. Palauta lomake sähköpostitse osoitteeseen laskutus@turunvesihuolto.fi, kirjeitse osoitteeseen Turun Vesihuolto Oy, PL 136, 20101 Turku tai suoraan asiakaspalvelutoimistollemme Logomoon. Merkitse lomakkeelle vesimittarin lukema hallinnan vaihtumispäivältä tai muuttopäivältä. Suosittelemme, että kiinteistön myyjä ja uusi omistaja täyttävät lomakkeen ja tarkistavat yhdessä vesimittarilukeman. Vesimittarilukema on tärkeä ottaa kiinteistön luovutuspäivältä, koska laskutamme vanhaa omistajaa siihen asti ja siitä eteenpäin uutta omistajaa. Lisäksi tarvitsemme sopimuksen siirtoa varten kauppakirjasta kopion osapuolten yhteystieto- ja allekirjoitussivusta.

Vuokraan asuntoani toiselle ja haluaisin, että vesilasku menee suoraan vuokralaiselle. Onnistuuko tämä?

Valitettavasti tämä ei ole mahdollista. Vain Turun Vesihuollon kanssa sopimusosapuolena oleva asiakas on vastuussa sopimusvelvoitteiden noudattamisesta, kuten vesihuollon käyttö- ja muiden maksujen maksamisesta.

Kiinteistöllä sijaitseva rakennus on saatettu vuokrata ulkopuoliselle ja kiinteistön omistaja on voinut sopia vuokralaisen kanssa, että vuokralainen maksaa esimerkiksi veden käyttömaksun. Kiinteistön omistajan ja vuokralaisen keskinäisellä sopimuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen, kenellä on vastuu käyttömaksun maksamisesta liittymis- ja käyttösopimuksen perusteella. Vuokralainen ei ole sopimussuhteessa Vesihuollon kanssa, joten hän ei ole vastuussa vesimaksujen maksamisesta eikä maksuja voida velkoa vuokralaiselta.

Lisäksi vesihuollolla ei ole tietosuojalainsäädännön edellyttämää perustetta käsitellä vuokralaisen henkilötietoja, jonka vuoksi vuokralaisen tietoja ei voida kirjata asiakasrekisteriin laskutusta varten.