Silja Tiitta ottaa vesinäytettä

Tärkeää työtä vesitornin hiljaisuudessa

13.05.2019

Ympäristö on hyvin hiljainen, kun kemisti Silja Tiitta kapuaa portaita hämärässä vesitornissa. Vesinäytteiden ottaminen on yksi osa Tiitan työtä. Tavoitteena on varmistaa, että Turun hanavesi on maailman parasta.

Turun neljä ylävesisäiliötä Runosmäen Parolassa, Luolavuoressa, Yliopistonmäellä ja Juhannuskukkulalla ovat Silja Tiitan työmaita. Tiitta hallinnoi Turun vesihuollon laboratoriota, mutta työhön kuuluu myös vesinäytteiden kerääminen. Ylävesisäiliöistä vesinäytteet haetaan jo turvallisuussyistä aina yhdessä laborantin kanssa.

– Se on vähän pelottava paikka. Vesitornissa on pimeää. Vaikka laitamme valonheittimet päälle, on hämärää, tyhjää ja hiljaista. Vesi näkyy sinisenä betonialtaissa, Tiitta kuvailee.– Vesihän on sinistä, se ei pienessä määrässä näy. Vesi on samanväristä kuin uimahallissa, väri liittyy valon absorptioon ja heijastumiseen vesimolekyyleistä.

Silja Tiitta siirtyi Turun yliopistosta Turun vesihuollon laboratorioon kemistiksi vuosi sitten.

– Pidän tästä työstä ja olen vuoden aikana oppinut todella paljon.

Biokemistinä Tiitalle veden ominaisuudet ovat tuttuja. Hän on opiskellut Turun yliopistossa ja kertoo, että juuri biologian puoli eli elämäyhteys tutkimusmaailmassa tekee aiheesta kiinnostavan.

Vesinäytteet otetaan vesitilasta noutimella, jolla näytepullo lasketaan veteen. Näytteitä otetaan myös vesitornien näytteenottohanoista.

Näytteitä otetaan myös kalliosäilöistä, jotka ovat matkan varrella, kun tekopohjavesi virtaa Turkuun. Lisäksi käydään vesijohtoverkoston latvoilla – esimerkiksi Kakskerrassa – tutkimassa, pysyykö vesi hyvänä sinne asti.

– Ja kyllä se pysyy.

Yksi verkostokeikka neljään pisteeseen

Vesijohtoverkostosta haetaan näytteitä tietyistä vesipisteistä, samoista kaupoista ja päiväkodeista, jotta näytteet ovat vertailukelpoisia. Osa vesianalyyseista tehdään itse, osa viedään Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n akkreditoituun tutkimuslaboratorioon.

Ja näin se käy. Tiitta ottaa hanasta irti poresuotimen, jotta näytteeseen ei saada siihen iskostuneita bakteereita. Sitten hana desinfioidaan liekillä.

– Meillä on kaasupolttimet, joilla hanaa vähän aikaa kuumennetaan.

Tämän jälkeen lasketaan vettä minuutin verran, mitataan ja kirjataan ylös veden lämpötila. Sen jälkeen annetaan veden juosta niin kauan, että veden lämpötila tasaantuu ja otetaan vettä näytepulloihin.

Mikrobiologisen näytteen pullossa on natriumtiosulfaattia, joka sitoo kloorin verkostovedestä. Lisäksi pulloon jätetään ilmatilaa. Kemiallisia analyyseja varten pullo taas täytetään aivan täyteen. Lisäksi muutamista näytteistä tehdään hajuanalyysi.

– Joskus mitataan veden klooritasoja näytteenoton yhteydessä.

Se, mitä teen, vaikuttaa suoraan 200 000 ihmisen elämään ja arkeen.

Kylmälaukut matkassa laboratorioon Halisiin

Kemiallisissa analyyseissa vesinäytteistä mitataan ph:ta, sähkönjohtavuutta ja veden sameutta.

– Sähkönjohtavuudessa luku on hyvin tasainen ympäri Turkua, siinä huomattaisiin heti, jos jotain tapahtuu. Mikrobiologisissa analyyseissa mitataan muun muassa, onko näytteissä kolibakteereita, jotka kertoisivat saastumisesta. Niitä ei saa olla vedessä lainkaan.

– Sinä aikana kun olen ollut töissä, niitä ei ole ollut yhtään.

Hajuanalyysit ovat Tiitan mielestä kiehtovia.

– Kun kerroin perheelleni työstäni, sisko sanoi pojalleen, että sinun tädillesi maksetaan palkkaa siitä, että se haistelee vettä, Tiitta kertoo.

Prosessi menee siten, että kartionmallisiin pulloihin laitetaan muutama desi vettä ja jätetään hyvin ilmatilaa. Pullot laitetaan 60 asteiseen vesihauteeseen, annetaan olla siinä 15 minuuttia, sen jälkeen haistetaan.

– Jos haisee, niin siellä haisee vähän kloori tai amiini, mitä käytetään osana vedenpuhdistusta. Nämä on ne yleisimmät. Ei haise mitenkään erityiseltä.

Turussa on Tiitan mukaan kaiken kaikkiaan hyvää vettä. Rautapitoisuuksissa voi olla eroja mm. tonttijohtojen vuoksi.

– Esimerkiksi Ruissalossa on rautapitoisempi vesi eli selkeästi korkeammat rauta-arvot.

Hyvä työyhteisö ja kiehtovaa työtä

Tiitta kertoo viihtyvänsä työssään hyvin. Työhön kuuluu myös toimistotöitä ja esimerkiksi veden laatua koskeviin asiakaspalautteisiin vastaamista.

– Onhan tämä hyvin merkityksellinen, tärkeä työ. Se, mitä teen, vaikuttaa suoraan 200 000 ihmisen elämään ja arkeen. En vastaa veden laadusta onneksi yksin, mutta laadun varmistaminen on työssäni aina takana.