Vesianalyysi – kopio

Vesihuolto oppii ja kehittyy hankkeiden avulla

09.08.2022

Pääkirjoitus | Vesi. 1/2022

Vaikka vesihuollon perustehtävät pyörivät hyvin samankaltaisina ympäri vuoden, muutamista merkeistä voi ennustaa kevään tuloa. Heti vuoden vaihduttua käynnistyy edellisen vuoden tulosten aktiivinen raportointivaihe ja tilinpäätöksen tekeminen. Pikkuhiljaa myös työmaat ja rakentaminen alkavat pyöriä talvea kovemmalla teholla, ja yksiköt ryhtyvät pohtimaan kesän resurssointeja ja kesäharjoittelijoiden tarvetta. Lisäksi olen todennut, että Suomi on hankkeiden luvattu maa, joten useat eri sidosryhmätahot lähestyvät organisaatiotamme uusien hanke-ehdotusten tiimoilta.

Olemmekin useassa Vesi.-lehdessä esitelleet kulloinkin käynnissä olevia hankkeita, joissa olemme jollain tavalla mukana. Panoksemme hankkeisiin vaihtelee hankkeen luonteesta ja tavoitteista sekä ajankohtaisesta resurssitilanteestamme riippuen. Tyypillisesti tuomme Turun Vesihuollosta hankkeisiin mukaan omaa asiantuntemustamme esimerkiksi ohjausryhmän, työpajatyöskentelyn tai haastattelujen kautta, keräämme tai annamme mahdollisuuden käyttää jo kertynyttä tietoa lähtöaineistona tai osallistumme pienellä summalla hankkeen rahoittamiseen.

Kaikkiin ehdotettuihin hankkeisiin emme tokikaan pysty lähtemään mukaan, sillä meidän on keskityttävä ydintoimintaamme. Valikoimme hankkeiden joukosta sellaisia, joiden koemme tuovan meille uutta ja aidosti hyödyntämiskelpoista tietoa. Parhaimmillaan pystymme syventämään ja kehittämään osaamistamme ja asiantuntemustamme kohdennetusta aiheesta hankkeen laajan sidosryhmäjoukon avulla. Suomen vesihuoltosektorille on tyypillistä aktiivinen asiantuntemuksen ja tiedonvaihto muiden laitosten kanssa hyvällä me-hengellä! Omassa työssäni koenkin, että minulla ei ole kollegoja vain omassa organisaatiossamme, vaan aivan koko Suomen alueella.

Hankkeiden kannattavuutta tukee myös talousnäkökulma. Vastaavien kehitys- ja asiantuntijapalvelujen ostaminen tuntityönä tulisi todella kalliiksi, joten hankkeet tarjoavat mahdollisuuden kehitystyöhön erittäin kustannustehokkaasti. Hankkeita tukevat Suomen monipuoliset rahoituskanavat, joista vesihuollon piirissä yksi keskeisimmistä on Vesilaitosyhdistys VVY:n kehittämisrahasto.

Tänä keväänä jatkamme edelleen varautumisen tasomme arviointia ja kehittämistä niin organisaation sisällä kuin sidosryhmiemmekin kanssa. Tilanne maailmalla vaatii yhteiskunnan kannalta kriittisiltä toimialoilta nyt aktiivista työskentelyä.

Toivon kaikille rauhallista kesää ja uskoa tulevaisuuteen – onneksi meillä Suomessa on kovin moni asia todella hyvin!

Eeva-Leena Rostedt, laatupäällikkö