Usein kysyttyä

Miten koronavirus vaikuttaa Turun Vesihuollon toimintaan?

Olemme rajoittaneet joitain toimintojamme varotoimenpiteenä. Lisätietoa rajoitustoimenpiteistämme löydät tästä uutisesta.

Miten saan tiedon vesikatkoksista?

Vesijohtoverkoston kunnostustyöt aiheuttavat ennakoituja vesikatkoksia, joista Turun Vesihuolto ilmoittaa hyvissä ajoin asukkaille kirjeitse. Lisäksi ilmoitamme vesikatkoksista Turun Vesihuollon Twitter-tilillä. 

Äkillisen putkivuodon tai muun häiriötilanteen sattuessa vedenjakelu pitää katkaista nopeasti tietyltä alueelta. Tällöin ilmoitamme alueen asukkaille vesikatkoksesta tekstiviestillä mahdollisimman pian.

Miksi en saanut tekstiviesti-ilmoitusta vesikatkoksesta, mutta naapurini sai?

Käytämme tekstiviestien lähettämisessä häiriötiedotepalvelua, joka lähettää viestin julkisesti saatavilla oleviin numeroihin. Viesti ei lähde automaattisesti sellaisiin numeroihin, jotka on rekisteröity muuhun osoitteeseen (esim. työpuhelin), ovat salattuja tai prepaid-liittymiä. Voit kuitenkin ottaa käyttöön häiriöstä ilmoittavat viestit myös salaiseen numeroosi. Lisäksi voit halutessasi ottaa käyttöön ilmoitukset muitakin kuin kotiosoitettasi koskevista vesikatkoksista. Ota käyttöön vesikatkoksista ilmoittavat tekstiviestit täällä.

Mitä vesi maksaa?

Kulloinkin voimassa olevat hinnat löydät hinnastosivultamme. Palveluhinnastosta löytyy tarkemmin eri palvelujen hinnat.

Kuinka paljon verorahoja käytetään vesilaitoksen pyörittämiseen?

Ei yhtään. Vesilaitoksen toiminta, verkostojen korjaus ja uuden verkoston rakentaminen katetaan vesimaksuilla.

Viimeinen vesilaskuni oli poikkeuksellisen suuri. Näyttääkö vesimittari oikein?

Tarkista, pyöriikö mittari myös silloin, kun vettä ei käytetä. Jatkuva pyöriminen on merkki vesivuodosta. Vesilaitoksen vesimittareita koskevat samat määräykset kuin kauppojen vaakoja tai huoltoasemien polttoainemittareita. Vesilaitos tarkistuttaa vesimittarit riippumattomalla toimijalla, sekä vaihtaa vesimittarit kustannuksellaan määräajoin. Vesimittarien virhelukema on lähes aina sallituissa rajoissa, joka on enintään +/-5 %. Vesilaitos voi tarkistaa vesimittarin myös asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Mikäli mittarista ei löydy virhettä, tarkistuskulut veloitetaan asiakkaalta. Asiakkaan kannattaa seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Pienetkin vesikalusteissa olevat vuodot voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä.

Vesimittarissa kulutusmittarit näyttävät liikkuvan edestakaisin vaikkei vettä kulu? Vaikuttaako tämä vesimittarilukemaan?

Vesijohtoverkostossa on aina jonkin verran paineenvaihteluita. Paine vaihtelee hieman esimerkiksi alueellisten kulutuspiikkien, vesijohtoverkostossa tapahtuvien vuotojen tai verkostotöiden vuoksi. Vesimittari mittaa kulutusta "kumpaankin suuntaan", eli ylimääräistä kulutusta ei synny. Ns. takaiskuventtiili tasaa paineenvaihteluita estämällä veden virtauksen kiinteistön suunnasta verkostoon. Mikäli takaiskuventtiiliä ei ole, sen voi asentaa päävesimittarin jälkeiseen johtoon LVI-alan yritys.

Meillä WC:n vesisäiliö hieman vuotaa. Paljonko tässä vuodossa menee vettä "harakoille"? Paljonko yksi tippuva hana kuluttaa vettä?

Tippuva vesihana voi lisätä vedenkulutusta jopa noin 30 m³ vuodessa ja aiheuttaa asiakkaalle siten noin 110 euron lisämaksun. Jos vuotavia hanoja on useita, lisäkustannusten määrä voi kasvaa tuhansiin euroihin. Vesivuodot ovat usein korjattavissa melko pienin kustannuksin esimerkiksi vaihtamalla hanojen tai WC:n huuhtelusäiliön tiivisteet.

Vuotomäärä vuositasolle muutettuna yllättää monet vesilaskun maksajat. Alla on laskettuna muutaman vuototapauksen vesimäärät oletettuna, että verkostopaine on 5 kp/cm2 (500 kPa).

  • Tiheä tippavuoto, vuotokohdan koko ompelulangan paksuus. Vuotava vesimäärä on tällöin 30 m3 vuodessa (n. 110 euroa).
  • Ohut vesivirta, vuotokohdan koko parsineulan paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 300 m3 vuodessa (n. 1 100 euroa).
  • WC:n jatkuva vuoto, vuotokohdan koko tulitikun paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 3 000 m3 vuodessa (n. 11 000 euroa).
  • Vanhan mallinen suihkun kylmä- ja lämminvesisekoitin, vuotokohdan koko lyijykynän paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 30 000 m3 vuodessa (n. 110 000 euroa).

Kuinka kovaa Turun vesi on ja mikä on Turun vesijohtoveden pH?

Pesuainepakkauksissa näkyvillä saksalaisilla kovuusyksiköillä ilmaistuna Turun vesijohtoveden kovuus on 2,8 °dH (erittäin pehmeää). Kovuus voidaan ilmaista myös mmol/l, jolloin kovuus on 0,5.

Turun vesijohtoveden pH on 8,5–8,9, eli vesi on emäksistä.

Voiko lämmintä vettä käyttää ruoanlaitossa?

Lämmintä vettä ei luokitella talousvedeksi eikä sille ole laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Lämmin vesi voi olla laadultaan selvästi heikompaa kuin kylmä vesi, koska siihen voi taloputkista ja lämmönvaihtimista liueta metalleja. Siinä voi olla mikrobeja liian suuria määriä. Mikäli veden lämpötila ei ole riittävän korkea, voi lämpimässä vedessä kasvaa myös haitallisia bakteereja. Sopiva lämpötila on lämpimälle vedelle on  55–60 °C.

Miksi vesi on joskus sameaa?

Sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu seistessään melko nopeasti kirkkaaksi. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Jos sameus painuu pohjaan, on kyseessä jokin muu häiriö.

Miksi vesi näyttää joskus ruosteiselta / keltaiselta / ruskealta?

Syynä on yleensä joko yleisestä tai kiinteistön omasta vesijohtoverkosta peräisin olevien kerrostumien (rauta ja mangaani) irtoaminen. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden johdosta. Tällainen vesi ei yleensä ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on silti syytä välttää kunnes haitta poistuu. Pyykkejä ja vesikalusteita vesi saattaa kuitenkin värjätä. Mikäli vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen vedenjuoksutuksen jälkeen, ota yhteys vesilaitokseen.

Miksi vesi näyttää vihreältä?

Mikäli havaitset hanasta tulevassa vedessä vihreää väriä, voi syynä olla kiinteistön lämmönvaihtimen rikkoutuminen. Kaukolämpöveteen on lisätty vihreää väriainetta merkkiaineeksi. Lämmönvaihtimen korjaaminen tai vaihtaminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Tutkiiko kukaan jätevesien vaikutuksia vesistöissä?

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa, jätevesiä ja niiden vaikutuksia vesistössä tutkitaan säännöllisesti ympäristöluvan velvoitteen mukaisesti. 

Saako ruoantähteet laittaa viemäriin?
Ei missään nimessä. Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen eikä sinne pidä laittaa mitään kiinteitä jätteitä, koska ne voivat tukkia viemärin. Myös ruokien sisältämät rasvat voivat olla hankalia. Vessapaperi ei haittaa, koska se on valmistettu viemärissä hajoavaksi.

Tutkiiko Vesihuolto kaivovesien laatua?

Vesilaitos tutkii ainoastaan jakelemansa veden laatua. 

Voinko asentaa jätemyllyn?
Jätemyllyn asentaminen ja käyttäminen on Turussa kiellettyä. Jätemyllyt kuormittavat viemäriverkostoa ja heikentävät puhdistustulosta.

Milloin kesävedet avataan ja suljetaan?

Vesilaitos avaa kesävesijohdot olosuhteiden mahdollistaessa aikaisintaan toukokuussa ja sulkee ne viimeistään lokakuun aikana. Mahdollisuuksien mukaan jaksoa pidennetään. Esimerkiksi yöpakkaset ja jäässä olevat rannat estävät kesäveden kytkemisen. Kesävesipisteitä on paljon ja kytkentä tehdään järjestyksessä mahdollisimman tehokkaasti, jotta kaikille asiakkaille saadaan vesi sopimuksen mukaan toimitettua. 

Saako huuhdeltavat wc-paperirullat heittää wc-pyttyyn?

Vesilaitos ei suosittele huuhdeltavien wc-rullien heittämistä pyttyyn, sillä kaikki ylimääräinen viemäriverkostossa kuormittaa puhdistamoa ja voi heikentää puhdistustulosta. Ympäristön kannalta wc-paperirullat on järkevintä kierrättää pahvina.