Vesihuollon toiminta-alueet

Vesihuollon toiminta-alueet ja kehittämissuunnitelma 2018-2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.10.2018 vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2018–2021 sekä Turun kaupungin vesihuoltolaitoksen eli Turun Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen rajauksen (talousvesi ja jätevesi).

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2018–2021

Turku kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Toiminnan lähtökohtana on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä. Viemäröinti järjestetään terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesti.

Turun kaupungin vesihuollon toiminta-alue (Turun Vesihuolto Oy)

Turun Vesihuolto Oy:n toiminta-alueisiin on otettu mukaan edellisen, vuonna 2015 hyväksytyn toiminta-aluepäätöksen jälkeen toteutuneet uudet asemakaava-alueet. Toiminta-aluetta on jonkin verran supistettu Pohjois-Turun metsäalueilla, joilla ei ole ollut liittymiä eikä toiminta-alueen laajentaminen ole tarpeellista myöskään uuden maankäytön vuoksi.

Toiminta-alue kartoilla on esitetty myös uuden maankäytön vuoksi tarpeelliset tavoitteelliset toiminta-alueet vuosille 2019–2021 sekä aikaisintaan vuosina 2022–2025 ja 2026–2029 toteutuvat alueet. Lisäksi on osoitettu tavoitteelliset alueet vuoden 2029 jälkeen toteutuville uusille maankäytön alueille.

Katso kaupungivaltuustossa 15.10.2018 hyväksytty Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2018-2021 (turku.fi)

Suunnitelman liitteet pdf-muodossa:
Vesihuollon kehittämissuunnitelman liite 1 toimenpideohjelma 2018-2021 (turku.fi)
Vesihuollon toiminta-alue (talousvesi) (turku.fi)
Vesihuollon toiminta-alue (jätevesi) (turku.fi)