Väliaikainen vesihuolto

Kioskit, kausimyyntipaikat ja muut kuin kaupungin järjestämät tapahtumat:

Turun kaupunkiympäristötoimiala kartoittaa kioskeille ja vastaaville valmiit alueet, joihin järjestetään vesihuoltopisteet valmiiksi. Asiakkaan tulee olla yhteydessä kaupunkiympäristötoimialaan, ja tehdä tarvittavat sopimukset. Kaupunkiympäristötoimialan vastuuhenkilöt ovat Kaisa Kauma-Laula ja Janne Laine.

Kaupunkiympäristötoimialan ja asiakkaan välisissä sopimuksissa sovitaan vastuista ja otetaan huomioon mm. kuka vastaa veden laadusta Turun Vesihuolto Oy:n osoittamasta liittymispisteestä eteenpäin. Näistä paikoista toimitetaan suunnitelmat Turun Vesihuollolle, joka hyväksyy ne ja perustaa niistä kulutuspisteet.  

Kioskit ja kausimyyntipaikat, muut kuin pollariratkaisut

Ensisijaisesti kohteisiin vedetään vesi kaupungin kiinteistöjen kautta takamittauksella. Toissijaisesti kausimyyntipisteen vastuuhenkilö / yrittäjä tekee sopimuksen veden käytöstä yksityisten kiinteistöjen omistajien kanssa. Kohteista tehdään suunnitelmat, jotka toimitetaan Vesihuolto Oy:lle tiedoksi. Suunnitelmien perusteella Vesihuolto Oy tekee kausisopimukset kaupunkiympäristötoimialan ja Vesihuolto Oy:n välillä. Liittymien fyysisen toteuttamisen tekee esim. Arkea Oy.

Parakit ja työmaavesi

Mikäli parakkiin halutaan väliaikainen vesihuolto, tulee asiasta sopia Turun Vesihuollon asiakaspalvelutoimistossa Köydenpunojankatu 14:ssä saapumalla paikan päälle arkisin klo 9–12 tai soittamalla tekniseen asiakaspalvelunumeroon 02 263 32293 (ark. 9–14)  ja varaamalla ajan normaalin ajan (9–12) ulkopuolelta. Mukana tulee olla suunnitelma, johon on hahmoteltu parakin paikka ja toivotut vesihuoltopisteet (vesi ja viemäri). Työmaan hulevesien hallinnasta on olemassa opas, jonka saa Turun kiinteistöliikelaitokselta. Siihen on syytä tutustua ennen työmaan aloittamista.

Ennen kun liittymistä sovitaan Turun Vesihuollon kanssa, tulee kuitenkin selvittää, olisiko vesi mahdollista saada kohteeseen naapurikiinteistöjen kautta, joka on kaikkien osapuolien kannalta edullisempi ja kevyempi ratkaisu, eikä erillistä sopimusta tällöin tarvita Turun Vesihuollon kanssa. Väliaikaiset liitokset tulee aina työn päätyttyä kaivaa uudelleen esiin ja tulpata runkolinjan kyljestä. Asiasta tehdään kirjallinen sopimus, ja kulut työstä kuuluvat liittyjälle.

Pystymittarit

Pystymittari on väliaikainen mittari palopostiin, josta saa paloletkulla vettä. Mittari voidaan vuokrata väliaikaisena ratkaisuna. Sopimus tullaan täyttämään vesimittariosastolle Halistentien vesilaitokselle. Pystymittarin maksut ovat lähtömaksu, päivävuokra sekä kulutukseen perustuva maksu.

Turun Vesihuollon toiminta-alueella paloposteista ja palovesiasemista ei saa ottaa vettä asfaltointitöitä, pihojen pesua, kenttien jäädytystä tai muuta tarkoitusta varten ilman Vesihuollon kanssa tehtyä kirjallista sopimusta ja vesimittarin asennuttamista.

Kaikkien kohteiden osalta huolehditaan:

Vesi- ja viemärijohdot sekä liittymäpisteet suojataan, rampitetaan ja sijoitetaan niin, etteivät ne häiritse kulkemista, eivätkä ne aiheuta vaaratilanteita ja hygieniariskejä tai houkuta ilkivaltaan.  

Paikkojen tulee olla sellaisia, etteivät ne aiheuta ongelmia liikenteelle. 

Vesimittareiden asennuksista täytetään Turun Vesihuollon työtilauslomake, johon voidaan kirjata etukäteen mittarin asennus- ja poistopäivät (muuta-kohtaan).