_mg_3319-anni-savolainen

Vesihuollon viestintä palvelee tiedonjanoisia

01.12.2021

Viestintäsihteeri Elina Santavirran tehtävänä on huolehtia, että Turun Vesihuollon asiakkaille virtaa vesijohtoveden lisäksi tasaisesti myös tietoa.

TEKSTI: MIIKKA RUSI • KUVAT: ANNI SAVOLAINEN

Vesilaitoksen toiminta näkyy tavalliselle ihmiselle lähinnä kahdella tapaa. Se on läsnä arjessa tietysti vettä käyttäessä, mutta toisaalta myös erilaisena viestintänä ja tiedottamisena.

Jälkimmäinen kuuluu Turun Vesihuollon tapauksessa paljolti viestintäsihteeri Elina Santavirran työpöydälle.

– Työnkuvaani kuuluvat esimerkiksi nettisivujen ja somealustojen ylläpito sekä päivittäminen, häiriötiedotteiden laatiminen ja muu tiedotusasia. Siis kaikkea sellaista viestintää, mikä hyödyttää vedenkäyttäjiä. Myös tämä lehti on tärkeä osa työtäni, Elina kertoo.

Vesilaitosten viestintää määrittelee viestintäsuunnitelman lisäksi lainsäädäntö, sillä vesihuoltolaki edellyttää muun muassa säännöllistä tiedottamista talousveden laadusta ja hinnan muodostumisesta.

– Yksi erityinen vastuumme on häiriötilanteisiin liittyvä tiedottaminen. On hyvin tärkeää huolehtia, että vedenkäyttäjät tietävät, jos jossain tulisi vaikka häiriön vuoksi keittää juomavesi. Tekstiviesti-ilmoitukset merkittävistä häiriötilanteista kulkevat kaikille kyseisen alueen vedenkäyttäjille, joiden puhelinnumero ei ole salattu, ja jos on, asiakkaan kannattaa ottaa häiriöistä ilmoittavat viestit käyttöön nettisivuillamme.

Häiriötiedotteita julkaistaan mahdollisimman nopeasti ja reaaliaikaisesti, mutta aivan välittömästi tieto ei aina saavuta asiakasta.

– Kun vaikka äkillistä putkivuotoa lähdetään vauhdilla korjaamaan, niin ihan samalla sekunnilla sitä tietoa ei välttämättä ehditä laittaa Twitteriin.

– Emme pysty vielä olemaan täysin reaaliaikaisia, mutta siihen suuntaan haluamme mennä. Kehitämme jatkuvasti viestintätapojamme ja digitaalisia työkaluja, Elina paljastaa.

Osa ympäröivää yhteiskuntaa

Häiriöilmoituksia yhteiskunnallisempi rooli Turun Vesihuollon viestinnällä on esimerkiksi tiedotettaessa ympristöön ja kiertotalouteen liittyvistä asioista.

Elinan mielestä on tärkeää muistuttaa kuluttajia aika ajoin vaikkapa siitä, mitä asioita ei tule huuhtoa viemäristä alas – ja miksi.

– Kun pidetään viemäriverkosto mahdollisimman hyvässä kunnossa, tulee vähemmän tukoksia ja viemäritulvia. Myös ympäristö kiittää siitä, että putket eivät tukkeudu eikä tarvitse raskaalla ajokalustolla tulla korjaamaan aiheutuneita vahinkoja.

Yhteiskuntavastuullisista asioista viestiessä Vesihuollolla on myös opastava rooli.

Samalla se haastaa viestinnän suunnittelijat: kuinka tehdä vesihuollon aiheista tavalliselle ihmiselle mahdollisimman kiinnostavia ja ajankohtaisia?

– Yritämme jatkuvasti keksiä uusia tapoja tuoda vesihuoltoasioita lähemmäs ihmisten arkea. Turun Vesihuolto huolehtii yleisistä vesihuoltoverkostoista, mutta esimerkiksi omakotitalossa asuva vastaa itse tonttinsa hulevesijärjestelyistä ja tonttijohtojensa kunnosta, joten tietoisuutta näistä on pidettävä aktiivisesti yllä, Elina toteaa.

Viestintä on myös saavutettavuutta

Turun Vesihuollolle on tärkeää pitää huolta kaiken tiedottamisen ymmärrettävyydestä ja saavutettavuudesta.

Suomen kielen maisteriksi opiskelleelle Elina Santavirralle selkeä viestintä on sydämen asia myös omien opintojen kautta.

Ymmärrettävä kieli on myös saavutettavuusasia.

– Se, että kieli on helposti ymmärrettävää ja omaksuttavaa on ehdottomasti myös saavutettavuusasia, Elina korostaa.

– On tärkeää, että julkinen viestintä on ymmärrettävää kaikille. Sekä nuorille, vanhuksille että suomea toisena kielenä tai ei lainkaan puhuville.

Vesihuollon toiminta tuntuu ajankohtaiselta erityisesti silloin, kun toiminnassa ilmenee häiriöitä. Siksi Vesihuolto pyrkii säännöllisellä tiedottamisella olemaan läsnä muulloinkin kuin vain ongelmien äärellä.

– Meiltä saa asiantuntevaa tietoa esimerkiksi verkostojen kunnosta, tonttijohtoasioista, veden laadusta, kestävästä vedenkäytöstä ja siitä, mistä Turun hanavesi tulee, Elina kuvailee.

– Haluamme olla turvallinen taustaorganisaatio, joka on aina tavoitettavissa. Olemme ihmisten turvana 24/7 jokaisena päivänä vuodessa. »

Vesihuollon toiminta koskettaa jokaista vedenkäyttäjää.

Tee työtä, jolla on merkitys

Elinan työssä tärkeitä onnistumisen kokemuksia antavat erityisesti positiiviset asiakaspalautteet.

– Asiakkaiden ja veden käyttäjien kokemus vesihuoltopalveluista ja asioinnista Vesihuollon kanssa on meille erittäin tärkeää. Pyydämme palautetta säännöllisesti, ja kehitämme toimintaamme sen perusteella.

Myös uusiin ihmisiin tutustuminen on mukava osa viestintäsihteerin työtä. Elinan tehtäviin kuuluu pitää yhteyttä niin asiakkaisiin, omiin työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin.

– Olen luonteeltani muutenkin sellainen tyyppi, että pidän ihmisiin tutustumisesta. On innostavaa saada tehdä töitä monipuolisesti eri alojen ammattilaisten kanssa, Elina kertoo.

Yhtä tärkeää on myös saada tehdä työtä sellaisessa ympäristössä ja tehtävässä, joka sopii omaan maailmankuvaan ja arvomaailmaan.

– Motivoidun sellaisesta työstä, joka on omille arvoilleni sopivaa. Vesihuollossa tämä toteutuu, sillä yhteiskunta ei tulisi toimeen ilman kotiin toimitettua laadukasta vettä ja jäteveden poiskuljettamista. Vesihuollon toiminta koskettaa jokaista vedenkäyttäjää.

Viestintää vesihuollon yksityiskohdista

Viestinnän ammattilaisena Elinan tulee kertoa hyvin spesifeistä vesilaitoksen toimintaan liittyvistä teknisistä yksityiskohdista. Tehtävä voi olla toisinaan haastava.

– Kun ei ole itse vesihuoltoalan ammattilainen, niin välillä joutuu tekemään tarkkaa taustatyötä ymmärtääkseen teknisiä yksityiskohtia.

Tämä on Elinan mielestä samaan aikaan sekä vahvuus että heikkous. Toisaalta viestinnän tekijän on tärkeääkin pystyä katsomaan asioita etäältä ja yksinkertaistetusti.

– Ulkopuolisen näkökulma voi auttaa kertomaan asioista niin, että tavallinenkin kansalainen ymmärtää mistä on kyse. Mutta välillä joudun kyllä hiukan kaivelemaan, että mitä jokin hydraulinen termi tarkoittaa, Elina naurahtaa.

Uudistamme nettisivustoamme!

Turun Vesihuollon verkkosivusto uudistetaan vuodenvaihteessa. Uudistuksessa sivuston ilme päivitetään ja tiedonhakua parannetaan. Löydät edelleen yhteystietomme, tietoa saneerauksista, hinnastomme ja asiointilomakkeemme samasta tutusta osoitteesta www.turunvesihuolto.fi.

Voit jatkossakin ilmoittaa vesimittarisi lukeman sähköisesti sivuillamme ja liittyä vesikatkoksista ilmoittavaan tekstiviestijärjestelmään.

Verkkosivujen kehittäminen jatkuu vuonna 2022, jolloin sivuilla otetaan käyttöön asiointia helpottavia toimintoja ja Turun Vesihuollon asiakkaille suunnattu asiointiportaali.