Vesi

Tavoitteena hiilineutraali vesihuolto 

21.11.2023

Turun Vesihuolto Oy on sitoutunut ilmastotyöhön yhteistyössä 21 Turun alueen kumppanin kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä. 

Turun Vesihuolto on mukana Turun kaupungin tavoitteessa olla hiilineutraali v. 2029 mennessä. Ilmastositoumuksen allekirjoittamalla sitoudumme päästövähennyksiin ja toimimaan ilmastotyön esikuvana, viestimään ilmastoteoistamme sekä osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan. Ilmastositoumuksen organisaatiokohtaisia tavoitteitamme ovat: 

  • Kehittää omaa toimintaamme hiilineutraaliksi ja osallistua kestävän ja vähäpäästöisen vesihuollon toteuttamiseen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa 
  • Kehittää liikkumisratkaisujamme 
  • Kehittää työmaiden hiilineutraaliutta Green deal -periaatteiden mukaisesti 
  • Edistämää toimitilojemme energiatehokkuutta 
  • Osallistua investoinneillamme Turun kaupungin konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön 
  • Toteuttaa myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtääviä toimia

 

– Ilmastotyö on yhteistyötä, toteaa Turun Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Irina Nordman. Turun Vesihuolto Oy yhdessä alueellisten tukkuyhtiöiden Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa edistävät hiilineutraalia vesihuoltoa. Kaikki tarvitsevat vettä ja jokainen myös tuottaa jätevettä. Siksi meidän toiminnallamme on suuri merkitys tavoitteen saavuttamisessa. 

Lue lisää Turun kaupungin ilmastotyöstä täältä (turku.fi)

Turun Vesihuolto ja 21 muuta kumppania Turun seudulta allekirjoittivat ilmastositoumuksen kaupungin kanssa 1.11.2023.

 

Ilmastotavoitteita tukevat myös Itämerihaasteeseen liittyvät toimenpiteet

Vesihuoltoalan toimijat ovat olennaisessa asemassa myös Itämeren tilan parantamisessa. Yksi konkreettinen esimerkki Turun Vesihuollon pitkäjänteisestä työstä vesistöjen hyväksi on kaupungin erillisviemäröintien jatkuva parantaminen, jonka tuloksena Itämereen kantautuu yhä vähemmän puhdistamatonta hulevettä ja sen mukana tulevia haitallisia aineita.  

Nykyisen Itämerihaasteen toimenpideohjelman aikana Vesihuolto on poistanut käytöstä kaupungin viemäriverkostosta lähes kymmenen kilometriä sekaviemäriä saneeraamalla sitä erillisiksi hule- ja jätevesiviemäreiksi. Projekti jatkuu viemäriverkoston kunnostusten yhteydessä vielä noin 30:n yleisissä runkoviemäreissä jäljellä olevan sekaviemärikilometrin verran sekä asiakkaiden tilaamilla tonttijohtosaneerauksilla.