Yleiset toimitusehdot

Olemme päivittäneet yleiset toimitusehdot vastaamaan vesihuoltolainsäädännön (vesihuoltolaki 22.8.2014/681), sekä muun lainsäädännön ja käytännön tarpeiden muutoksia. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2018.

Yleiset toimitusehdot on päivitetty yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen, Suomen Kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa. Turun Vesihuolto Oy:n hallitus päätti 12.5.2017, että yleiset toimitusehdot uusitaan vastaamaan Vesilaitosyhdistyksen suositusta.

(pdf)